Bel gratis: 0800 - 235 2274

Annemieke Oostveen

Scheidings- en Zakelijke mediation

Annemieke Oostveen

Werkgebied:

Regio’s Leiden, Haarlem en Eindhoven

Registratie:

MfN, NMv,

Telefoon: 

0800-235 2274

Email:

contact@basic-mediation.nl

Vind de weg (terug) naar samenwerking – of – Beëindig samenwerking op een positieve manier.

Annemieke Oostveen

BASIC-Mediator

Je werk is belangrijk. Het neemt een groot deel van je leven in beslag in tijd en/of aandacht. Wanneer het op het werk stroef loopt in de samenwerking met anderen, dan raakt dat niet alleen jouw professionele leven. Het raakt ook jou persoonlijk, je bedrijf, je directe omgeving. Het maakt daarbij weinig verschil of dit speelt in verband met een arbeidsovereenkomst of binnen een zakelijke relatie waarbij sprake is van een ondernemer en een opdrachtgever/ opdrachtnemer. 

Voor jou in deze situatie is het belangrijk de impasse waarin je met elkaar terechtgekomen bent te kunnen doorbreken. Ik kan jullie daarbij helpen.

Mijn taak als professioneel mediator is het om jullie op een zo constructief mogelijke manier weer met elkaar in gesprek te brengen. Het doel is dan dat samenwerken weer mogelijk wordt. Of, wanneer samenwerken niet meer nodig of mogelijk is, jullie zo te begeleiden dat de verhouding op een bevredigende manier kan worden afgerond.

Om dit stadium te bereiken is veelal nodig dat boven water komt wat nu werkelijk bij jullie een rol speelt, wat de werkelijke drijfveren of belemmeringen  – en niet te vergeten: weerstanden of gevoeligheden – zijn die onuitgesproken zijn gebleven. Het werkt verhelderend om deze aspecten bij de ander te kennen en te kunnen plaatsen. Het wederzijdse begrip dat daardoor ontstaat biedt vaak al een voldoende positieve stimulans om met elkaar naar oplossingen te kunnen zoeken. Ik help jullie bij het zichtbaar maken van dit soort aspecten bij jezelf en bij de ander(en).

Is eenmaal een opening ontstaan waardoor jullie weer constructief met elkaar kunnen praten over de situatie waarin jullie zijn beland, dan is het zaak om creatief de mogelijkheden te onderzoeken die maken dat jullie daar weer uitkomen. Het vinden van een oplossing die voor ieder van jullie acceptabel en zo optimaal mogelijk is, is dan de uitdaging waar jullie voor komen te staan. Ook in dit proces kan ik jullie goed begeleiden. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat jullie buiten gebaande paden treden en “out of the box” gaan denken. Het kiezen van een alternatief kunnen jullie na deze exercitie meestal zonder mijn begeleiding, al zal mijn aanwezigheid dit proces kunnen bespoedigen en stroomlijnen.

Door mijn professionele achtergrond is als uitgangspunt begrip voor ieders overwegingen, belangen en posities aanwezig. De meeste rollen en posities van mijn cliënten ken ik uit eigen ervaring of uit hoofde van mijn functies. Als Hoofd Personeel en Opleidingen was ik vertegenwoordiger van een werkgever, onder meer tijdens ontslagzaken, totdat ik zelf in zo’n afvloeiingspositie raakte vanwege een reorganisatie. Ik weet wat het betekent om werkloos te zijn, want ook dat maakte ik mee. Door zo’n periode van werkloosheid kon in nieuwe wegen inslaan. Die wegen leidden mij naar het onderwijs en het zelfstandig ondernemerschap. In mijn rol als zzp’er ben ik zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Zakelijke conflicten en arbeidsrechtelijke conflicten heb ik als neutrale beslisser veelvuldig beslecht in de periode dat ik werkzaam was bij de rechterlijke macht. Dat ik mij kan verplaatsen in mijn cliënten ervaar ik als een voordeel.

Mijn benadering kan confronterend zijn, maar altijd respectvol en gericht op een positief gevolg: een werkelijke oplossing met duurzame houdbaarheid. Voor dit type oplossing kan het nodig zijn dat een time-out wordt ingelast waarin ieder van de betrokkenen een deskundige (financieel, juridisch, etc.) raadpleegt. Vanuit mijn Basic-netwerk kan ik desgewenst naar dergelijke deskundigen doorverwijzen.

Ik heb een brede juridische basis door mijn specialisatie in het arbeidsrecht, mijn ervaring in het (hoger) onderwijs en het beslechten van geschillen in zakelijke rechtbankdossiers. Wanneer ik als mediator aan een kwestie werk, zet ik mijn juridische kennis in om het proces tussen mijn cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, de relevante onderwerpen te kunnen inkaderen en datgene wat ik ervaar en zie te analyseren en te benoemen. In de rol van mediator zal ik mij echter van juridisch advies onthouden om mijn neutraliteit te waarborgen. Is er juridische deskundigheid nodig om een mediation positief af te ronden, dan zal ik jullie daarvoor doorverwijzen.

Wanneer ik niet werk als mediator of als jurist, ben ik scheppend bezig. Sinds 2017 ben ik als beeldend kunstenaar actief in een eigen kunstbedrijf. In dat bedrijf maak ik figuratieve beelden in klei en daarvan laat ik bronzen afgietsels maken. Met deze sculpturen exposeer ik in binnen en buitenland. Ik creëer deze beelden in opdracht of vanuit innerlijke inspiratie. Het is mijn ervaring dat het cognitieve zich erg goed laat combineren met het creatieve. Dat principe geldt ook binnen een mediation.

In mijn beelden zie je een aantal van mijn kwaliteiten weerspiegeld. Een sterk karakter, sensitiviteit en een natuurlijk talent tot spiegelen. Deze kwaliteiten zet ik ook in tijdens een mediation.

Wanneer je de samenwerking weer vlot wil trekken of de samenwerking op een goede en positieve manier wil afronden, dan ondersteun ik je daar graag bij!

Een intakegesprek is gratis en verplicht je tot niets. Twijfel dus niet langer en neem vandaag nog contact met me op.

Maak kennis met Annemieke

13 + 15 =

Pin It on Pinterest

Share This