Bel gratis: 0800 - 235 2274

Arbeidsconflict

Arbeidsconflict, grote gevolgen op de werkvloer

Maar zeker ook heeft een arbeidsconflict invloed op de personen die het direct aangaat. Zowel werkgever als werknemer houdt het bezig en de stress kan zelfs leiden tot een arbeidsconflict ziekmelding van de werknemer of ernstige financiële gevolgen bij de werkgever.

Helaas is de eerste gevoelsmatige reactie bij arbeidsconflicten vaak dat er een advocaat nodig is of dat ‘de bond’ gebeld moet worden, in plaats van “laten we zo snel mogelijk met een mediator ons conflict bespreken en zoeken naar een oplossing die voor beiden werkt.”

Is dat vreemd? Nou eigenlijk niet. Een arbeidsconflict zet je in de vechtmodus en decennia lang zijn werkgever en werknemer gewend geraakt om hulptroepen in te schakelen. Mediation was er vroeger nog niet en misschien dacht je daar dus niet meteen aan.

 

Mediation, grote voordelen ten opzichte van juridisch traject

Bij mediation werk je zelf aan een oplossing met alle kennis en kunde van de mediator tot je beschikking. De mediator helpt jullie te communiceren, want als je een advocaat of ‘de bond’ inschakelt sta je zelf niet meer aan het roer. Je geeft beslissingen uit handen en uiteindelijk zijn advocaten niet op een oplossing gericht, maar op het gelijk krijgen voor één partij. Vaak met het gevolg dat de werknemer het bedrijf verlaat en de werkgever een tot dan toe misschien wel goede kracht kwijt is.

Daarnaast is een vechttraject bij arbeidsconflicten nog eens erg kostbaar en kan dat lang duren. Wanneer je gebruik maakt van mediation bij een arbeidsconflict heb je slechts de kosten van één voordelige mediator in plaats van twee dure advocaten. Met de mediator werk je meteen aan een oplossing, daar waar advocaten eerst gaan strijden totdat de rechter vraagt of jullie al eens met de mediator hebben gesproken. Dan kun je dat maar beter meteen doen toch?

Arbeidsconflict ziekmelding

Een arbeidsconflict kan daadwerkelijk ziek maken en vaak is dan de reactie van de werknemer om zich ziek te melden. Het probleem dat dan ontstaat is groot. De ziekmelding verplicht de werkgever de werknemer te begeleiding bij terugkeer in de baan, maar ook de werknemer heeft de verplichting te werken aan herstel opdat het werk kan worden hervat. De hele ziekmeldingsprocedure is dus niet gericht op herstel van conflict terwijl ongeveer 65% van de ziekmeldingen conflictgerelateerd is!

 

Maar op het werk heerst nou net het conflict!

De mediator helpt jullie het arbeidsconflict ziekmelding te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Dat kan soms veel eenvoudiger zijn dan je dacht. In veel gevallen zijn opmerkingen fout gevallen of uitspraken verkeerd geland en hoef je helemaal niet aan een ontslag tijdens ziekmelding te denken. De mediator helpt jullie dan weer tot een goede arbeidsrelatie te komen.

Misschien helpt een bepaalde training en ondersteunen we je daarbij via Basic-Training? Denk bijvoorbeeld aan een assertiviteitstraining, een feedback training of juist feedforward training via Basic-Training.

Soms is herstel niet mogelijk om terug te kunnen keren naar de werkplek, maar kan mediation jullie helpen om fatsoenlijk afscheid te nemen met alle kennis die je anders ook via de advocaten zou horen. Zo kunnen we met Basic-Finance de gevolgen in kaart brengen zoals voor het pensioen of netto inkomen voor de thuissituatie of zoeken we samen naar andere meer creatieve oplossingen zoals het starten als ZZP’er of detachering.

gratis adviesgesprekEen arbeidsconflict gaat vaak gepaard met primaire en emotionele reacties. Mediation bij een arbeidsconflict is de basis om samen aan een oplossing te werken en voorkomt verdere escalatie met dure advocaten en gerechtelijke procedures. Wij bieden de mogelijkheid tot een Gratis Adviesgesprek om te kijken of een Mediation traject je past.

Zelf aan het roer bij een arbeidsconflict, laat niet voor je beslissen

Als werkgever wil je zelf kunnen beslissen, maar ook als werknemer! Maak je werkgever op de mogelijkheid van mediation attent en realiseer zo een betere oplossing. Niet alleen voor jou, maar ook voor je werkgever.

Ondersteuning voor de werkgever

Basic-mediation kan op verschillende manieren helpen bij een arbeidsconflict. Door mediation, maar ook als vertrouwenspersoon of conflictmanager bij een teamconflict, reorganisatie, overname of conflict met de ondernemingsraad.

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek en bel 0800 BELBASIC (0800 235 22742) voor een afspraak.

 

Een arbeidsconflict en u wilt weten of mediation u hierbij kan helpen?

8 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This