Bel gratis: 0800 - 235 2274

Bij een derde van de scheidingen wordt het pensioen niet besproken!

pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

Uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door GfK, blijkt dat bij ruim een derde van de scheidingen niet wordt gesproken over de gevolgen voor het pensioen. [Bron: Nu.nl]

Je kunt daarom maar beter zorgen dat je een goede mediator inzet die transparant samenwerkt met een financieel expert. Precies waarom de Mediators van Basic-Mediation bij een echtscheiding nauw samenwerken met de financieel experts van Basic-Finance. Zo weet je dat jouw financiële situatie wel goed wordt besproken.

36% van de respondenten in genoemd onderzoek, die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, geeft aan dat het pensioen bij de scheiding niet is besproken. In zo’n geval treedt automatisch de wet pensioenverevening èn de pensioenwet in werking, waarin het bijzonder nabestaandenpensioen is geregeld. Als je niets regelt zal (sinds 1995) automatisch het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen ‘bij helfte aan elkaar worden toegescheiden’ en bij overlijden het nabestaandepensioen aan de ex-partner worden uitgekeerd en dus niet ook aan je huidige partner als je niets hebt gewijzigd!

36% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AAN DAT

HET PENSIOEN BIJ DE SCHEIDING NIET IS BESPROKEN

Afspraken vervallen na twee jaar

Na twee jaar vervallen afspraken als je na de scheiding de wijzigingsformulieren niet bij je pensioenverstrekker indient

Wat we ook zien, is dat er wel afspraken zijn gemaakt maar dat de benodigde formulieren daartoe niet binnen twee jaar bij de pensioenverzekeraar zijn ingediend en ex-partners weer zijn teruggevallen in de situatie zoals die door de wet is bepaald. Het blijkt dat 50% na de scheiding de formulieren niet hebben ingevuld en 44% geen pensioenafspraken heeft gemaakt.

 

Jouw advocaat of mediator kan nooit óók financieel expert en fiscalist tegelijk zijn.

Samenwerking met een echte financieel specialist is daarom noodzakelijk!

 

Men denkt dat bij minder dan een derde het pensioen eerlijk is verdeeld en dat vinden wij een schokkende uitkomst als je een ‘professional’ denkt te hebben ingehuurd. Bij Basic-Mediation weet je in ieder geval dat wij je ondersteuning verlenen bij jouw scheiding, omdat de mediators van Basic-Mediation het een normale praktijk vinden om met een financieel adviseur van Basic-Finance samen te werken. Helaas vinden met name veel advocaten dat ze ‘alles zelf wel kunnen’ en zien we de resultaten daarvan in de hierboven genoemde en schrikbarende cijfers terug.

 

Pensioen convergeren

Naast het verevenen van je pensioen bij echtscheiding mag je ook het pensioen convergeren. Conversie betekent een volledige breuk met je ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Ieder krijgt een eigen deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner. Hier zitten wel consequenties aan omdat het pensioen wordt omgezet in één pensioenrecht voor jou of je ex-partner. De Basic-Finance expert zal je daar goed over voorlichten, zodat je precies weet waarvoor je kiest.

pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

Voordelen van conversie van pensioen

Conversie kan voor jou of je ex-partner aantrekkelijk zijn, omdat je niet langer afhankelijk bent van de pensioengerechtigde leeftijd-partner. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in zodra de ex-partner waarvan je pensioen krijgt pensioengerechtigd is. Het maakt hierbij dus niet uit of je zelf jong of even oud als je ex-partner bent, het pensioen is in feite een beschikbare pot met geld geworden.

  • Als je als ex-partners niets meer met elkaar te maken wilt hebben, is conversie aan te raden. De pensioenband tussen jullie wordt namelijk definitief verbroken en je hoeft elkaar nooit meer te raadplegen.
  • Als je ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk ouder is, is de kans groot dat die als eerste overlijdt. Jij ontvangt dan geen ouderdomspensioen meer. Bij conversie ‘stel je jouw deel van het geld veilig’.
  • Conversie kan ook een goede oplossing zijn als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.
pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

Nadelen van conversie bij pensioen

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij de Wet Verevening Pensioenrechten zou je na overlijden van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie doe je definitief afstand van de helft van jouw opgebouwde ouderdomspensioen en dat krijg je niet terug als de ander overlijdt.

  • Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een mindere keuze. In dit geval is de kans immers groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt en heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op een volledig ouderdomspensioen.
  • Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie als de ex-partner overlijdt. Als jij dan afhankelijk bent van bijvoorbeeld de partneralimentatie van je ex-partner, is conversie meestal af te raden.

Afzien van pensioenrechten bij scheiding

Een derde optie, is om tijdens de onderhandelingen over de scheiding af te zien van pensioenrechten of een andere verdeling overeen te komen. De Basic-Mediator en financieel specialist van Basic-Finance zullen je daarbij ondersteunen.

Andere verdeling van ouderdomspensioen

Je kunt met je ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. Je moet deze afspraken dan wel vastleggen in het (echt)scheidingsconvenant, in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als je dat wilt, dien je een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder te sturen. De pensioenuitvoerder maakt daarna berekeningen op basis van de gemaakte afspraken en verwerkt de benodigde aanpassingen.

Afzien van verdeling van ouderdomspensioen

Je kunt met je ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jij en je ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Je moet die afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant, in huwelijkse voorwaarden of in partnerschapsvoorwaarden. Als je hiervoor kiest, moet je een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Hiermee maakt u de pensioenuitvoerder duidelijk dat deze niets hoeft te doen.

pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

Uitbetaling door ex-partner

Dat kan worden geregeld voor het nabestaandenpensioen. Je kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst opnemen dat je ex-partner ‘afziet van het nabestaandenpensioen’.

Dat kan door:

  • Een verklaring van je ex-partner, opgemaakt of gelegaliseerd door een notaris of advocaat.
  • Een verklaring van je ex-partner, door jullie beiden ondertekend (direct met kopieën van beide identiteitsbewijzen).

Het afzien van nabestaandenpensioen is pas definitief als je van je pensioenverzekeraar een bevestiging ontvangt.

Ga er niet blind van uit dat je advocaat of mediator je goed heeft geholpen

In een convenant staat namelijk altijd dat de advocaat of mediator niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het convenant, maar voor het proces, ofwel de begeleiding. Als je dus tekent, kun je hen daar niet meer op aanspreken. Zorg dus dat je weet wat je tekent!

Transparante begeleiding?

Wil je goede en transparante begeleiding? Bel dan nu gratis naar 0800 – 235 22742, of neem contact op via het contactformulier.

pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

6 + 2 =

Pin It on Pinterest

Share This