Bel gratis: 0800 - 235 2274

Zakelijke mediation

Je hebt een zakelijk conflict? Dit kan gaan over de huur van een (winkel)pand, ruzie met je zakenpartner of een verschil van mening met een klant over de factuur. Zit de directie en ondernemingsraad niet op één lijn, of wordt je het niet eens over de overdracht van aandelen?

 

Conflictsituatie

Hoe dan ook, er is sprake van een conflictsituatie die escaleert of in een patstelling ontaardt en je bent op zoek naar een constructieve en door alle partijen gedragen oplossing? Dan kun je het beste voor mediation kiezen omdat er dan wordt gewerkt aan een oplossing die voor alle partijen werkt. Je wilt immers nog met elkaar zaken kunnen blijven doen en dat gaat na een uitspraak van de rechter waarschijnlijk niet meer lukken. De Basic-Mediator helpt jullie de verschillen te overbruggen, waardoor samenwerken weer mogelijk wordt en de factuur betaald.

Emoties bij zakelijk conflict

Er bestaan natuurlijk diverse soorten zakelijke conflicten en elk conflict gaat gepaard met sterke emotie. Die emoties maken het niet makkelijk om tot een oplossing te komen. Partijen die samen naar een oplossing willen zoeken, bereiken vaak een beter resultaat met een mediator dan wanneer een derde de knoop doorhakt (bijvoorbeeld een rechter). Met behulp van mediation kun je werken aan een win-win situatie, in plaats van een oordeel van de rechter waarbij je meestal geen winnaar zult zijn.

Business Mediation

gratis adviesgesprekEen zakelijk conflict gaat vaak gepaard met primaire en emotionele reacties. Mediation bij een zakelijk conflict is de basis om samen aan een oplossing te werken en voorkomt verdere escalatie met dure advocaten en gerechtelijke procedures. Wij bieden de mogelijkheid tot een Gratis Adviesgesprek om te kijken of een Business Mediation je past.

Klik hier voor het aanvragen van een Adviesgespek

Toekomst

Partijen die er samen via de mediator uitkomen, zullen in de toekomst ook beter met de uitkomst verder kunnen. Je hebt immers zelf samen de beslissingen genomen die nodig waren. Hierdoor kan de toekomstige relatie voortgezet worden. Vaak kom je elkaar weer tegen in een volgende zakelijke deal of samenwerking en dan kan er geen conflictsituatie tussen jullie bestaan. Dan is het verstandiger om op een zakelijk volwassen wijze, gezamenlijk tot een oplossing te komen van jullie zakelijk conflict. Liever dat dan lijnrecht tegenover elkaar te blijven staan, toch?

Basic-Incasso, hand in hand met Basic-Mediation

Het kan soms helpen om, als de ander niet aan een gesprek via mediator wil meedoen de hulp van het Basic incassobureau in te roepen. Soms moet er eerst even een duidelijk signaal worden afgegeven en kan dat met een goed incassobureau. Omdat het incassobureau tot de zelfde familie behoort als Basic-Mediation, kan als de druk wordt opgevoerd via Basic-Incasso op een gegeven moment wel tot mediation worden overgegaan. Zo wordt er met de mediator aan een oplossing gewerkt, maar blijft wel de stok van Basic-Incasso achter de deur staan. Zo blijft de motivatie om te blijven praten bestaan, tot er via onze business mediation services, een echte oplossing is bereikt die voor iedereen werkt.

Meer informatie over Business mediation?

9 + 12 =

Pin It on Pinterest

Share This