Bel gratis: 0800 - 235 2274

Is de mediator een soort rechter of advocaat?

Nee, de mediator geeft geen eindoordeel, maar helpt de conflictpartijen de verstoorde communicatie weer op gang te brengen als een normaal gesprek niet meer lukt. De mediator helpt jullie tijdens de gezamenlijke sessies als een soort coach het gesprek in goede banen te leiden, zodat jullie zelf weer besluiten kunnen nemen.

De mediator is dus geen scheidsrechter zoals de rechter dat kan zijn. De mediator helpt jullie de juiste informatie boven tafel te krijgen en met elkaar te praten op een wijze die zinvol en respectvol is om tot oplossingen te komen. Zo kun je elkaar weer vertrouwen en afspraken maken.

Pin It on Pinterest

Share This