Bel gratis: 0800 - 235 2274

Dreigend ontslag leidt tot psychisch lijden

mei 14, 2015 | Nieuws Mediation

Werknemers kunnen een burn-out oplopen door de dreigend ontslag. Organisatiepsychologe Tinka van Vuuren vindt dat bedrijven hier meer rekening mee moeten houden.

(Auteur: Peter van Nuijsenburg, Bron: intermediair.nl)

De dreiging van ontslag is voor veel werknemers een bron van groot psychisch onbehagen. Zeker in een economische crisis leidt het vaak tot psychosomatische klachten en burn-out en is daardoor een probleem dat meer aandacht eist dan het nu van veel werkgevers krijgt.

De crisis mag dan over zijn hoogtepunt zijn, het ontslag spook. Mediation kan helpen de communicatie te verbeteren. Hiervan is bekend dat daarmee de wederkerigheid verbetert, afstand vermindert en daarmee de kans op burnout

Organisatiepsychologe dr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar strategic human recources management aan de Open Universiteit, heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van de ontslag dreiging. Ze is gepromoveerd op dit onderwerp, heeft veel wetenschappelijk onderzoek verricht en is met deze expertise nu aan de slag bij Loyalis. Ze constateerde onlangs tijdens een lezing voor loopbaanadviseurs dat er nog altijd het ‘een en ander schort’ bij de begeleiding van werknemers wiens baan op de tocht staat.

‘De communicatie door werkgevers kan en moet beter. De periode van onzekerheid duurt vaak te lang en dat is vaak fnuikender dan het ontslag zelf. Wie de boodschap brengt is ook van belang. Is het de leidinggevende, dan is de reactie vaak: het ligt aan mij, ik schiet te kort. Komt het slechte bericht daarentegen van bijvoorbeeld een vakbondsvertegenwoordiger, dan komt die vaak minder hard aan. Het wordt anders ervaren. Minder als een persoonlijk falen en meer als iets waar je geen vat op hebt.’

Psychisch lijden bij ontslag dreiging

Het management moet zich beter bewust worden van deze gevolgen, aldus Van Vuuren. En ervoor zorgen dat ‘de vaart in het proces blijft’, zodat de onzekerheid niet te lang duurt. Maar tijdens een crisis is de kans groot dat de bedrijfsleiding juist bezuinigt in de begeleidingsprogramma’s. Het is daarom zaak dat de werknemers zich beter voorbereiden op de woelingen van de arbeidsmarkt.

‘Ze moeten hun inzetbaarheid zo groot mogelijk houden en een breed takenpakket hebben. Scholing is daarbij vitaal. Je moet je hele leven blijven leren.’ Hoger opgeleiden hebben het volgens haar in dit opzicht makkelijker. ‘

Ze zijn meer gericht op scholing, maar ook zij moeten waken voor over specialisatie, bijvoorbeeld in de it-sector. Ik noem dat schoorsteenfuncties. Je zit hoog, maar je moet uitkijken dat je bij tegenwind niet van je schoorsteen wordt geblazen.’

Pin It on Pinterest

Share This