Bel gratis: 0800 - 235 2274

Huwelijkse voorwaarden

Het kan zijn dat je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. In dat geval is daartoe een akte opgemaakt. Een akte van huwelijkse voorwaarden wordt voor of tijdens het huwelijk opgemaakt door de notaris. Je bent daarvoor samen naar de notaris geweest die (als het goed is) met jullie beiden heeft overlegd over de inhoud van de akte.

Geen gemeenschap van goederen

Wanneer je op huwelijkse voorwaarden trouwt, dan betekent dit (tenzij anders staat vermeld in de akte) dat er geen gemeenschap van goederen is ontstaan. Alle goederen of schulden van jezelf blijven dan bij de scheiding ook van de persoon bij wie ze horen. Dit heet koude uitsluiting. Maar pas op! Als er een verrekeningsbeding in de akte staat opgenomen, dan moeten jullie daar wel naar hebben gehandeld. Heb je dat nooit gedaan, dan kun je daar bij de scheiding niet zomaar weer ineens een beroep op doen. Immers, de jaren daarvoor was het blijkbaar ook niet belangrijk om er aandacht aan te besteden. Dit kan een belangrijk punt zijn om met de hulp van een Basic-Mediator te bespreken.

Staat van aanbrengsten

Er is daarom soms een “staat van aanbrengsten” toegevoegd aan de huwelijkse voorwaarden, waarin staat opgesomd welke goederen en schulden jullie beiden hadden voordat jullie trouwden. In geval van scheiding kan met deze staat van aanbrengsten worden aangetoond welke goederen en schulden niet met de ander gedeeld hoeven te worden. Mogelijk zijn aangebrachte goederen vervangen of verkocht. Tijdens de mediation wordt dit besproken, omdat de kosten of opbrengsten misschien wel in het gezamenlijk bezit zijn opgegaan.

Bel mij voor meer informatie

Rol van de Basic-Mediatior

De mediator bespreekt uitgebreid wat jullie huwelijkse voorwaarden inhouden, inventariseert samen met jullie welke vermogensbestanddelen er zijn en wat daarmee moet gebeuren. De mediator informeert wel, maar neemt geen standpunt in. Het is aan jullie om afspraken te maken die de mediator kan vastleggen in het convenant.

De mediator zal je over de wettelijke bepalingen voor het verdelen en/of verrekenen informeren en uitleg geven hoe dit zou moeten worden toegepast. Wanneer je een andere wijze van verdelen of verrekenen voor ogen hebt, dan kan de mediator samen met jullie de gevolgen bespreken en, zowel juridisch als fiscaal ondersteuning vragen bij Basic-Finance of de Basic-Advocaat.

Je kunt altijd andere afspraken maken dan overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. De mediator zal je vragen alle relevante stukken aan te leveren, die nodig zijn om met jullie de inventarisatie te doen. Het gaat dan om bijvoorbeeld polissen, (spaar) bankafschriften, afschriften van beleggingsrekening, hypotheekakte, taxatierapport woning / auto, of de vennootschapsovereenkomst, jaarstukken bedrijf en huurovereenkomst van een bedrijf. Samen met de mediator kom je vervolgens tot afspraken over verrekening en eventuele verdeling die in het convenant worden vastgelegd.

Huishoudelijke kosten

Een beding dat veel in huwelijkse voorwaarden voorkomt, is dat waarin afspraken zijn opgenomen over de verdeling (draagplicht) van de huishoudelijke kosten tussen de partners. De mediator kan jullie helpen om daar afspraken over te maken of een berekening te laten uitvoeren door Basic-Finance voor de afrekening.

Verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in de akte van huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding. Dit kan een periodiek of finaal verrekenbeding zijn. Vraag de Basic-Mediator voor meer informatie over dit onderwerp, want het wordt door de partners nogal eens anders begrepen en uitgelegd.

Bel mij voor meer informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

SAMENLEVING ONTBINDEN

Je bent niet getrouwd, maar hebt samen wel iets opgebouwd. Wat moet om te regelen?

Pin It on Pinterest

Share This