Bel gratis: 0800 - 235 2274

Echtscheidingsconvenant + Voorbeeld

Als je jouw huwelijk wilt laten ontbinden zal je bij de rechter een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is goed te beseffen dat je dan rekening houdt met het opstellen van een goed document, waarin staat opgenomen hoe jullie uit elkaar gaan. Doe je niets dan zal weliswaar de gemeenschap van goederen gelden, of de voorwaarden uit de opgestelde huwelijkse voorwaarden (indien die zijn nageleefd), maar staat nog nergens beschreven hoe je dan uitvoering gaat geven aan bijvoorbeeld de verkoop van het huis of verdeling van de boedel. We noemen dat de ontbinding van het huwelijksgoederenregime.

Ouderschapsplan

Als je minderjarige kinderen hebt, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding dat jij en je partner hebben opgesteld.

Je legt alle afspraken die jullie zijn overeengekomen tijdens de scheiding, samen vast in een verplicht echtscheidingsconvenant, ook wel het convenant genoemd, dat je samen met de mediator of een advocaat opstelt. Je mag dat ook zelf doen, maar als je geen juridische kennis hebt raden we je dat ten zeerste af. Immers, eenmaal bekrachtigd door de rechter of notaris, kun je het niet zomaar wijzigen. Het convenant is namelijk een contract!

Vaak wordt ook de term vaststellingsovereenkomst gebruikt als men een echtscheidingsconvenant opstelt en heerst de verwarring dat dit hetzelfde is. Dat is niet zo. Een vaststellingsovereenkomst kan de zelfde inhoud als een echtscheidingsconvenant bevatten maar is juridisch sterker dan het convenant, omdat partijen zich bij een vaststellingsovereenkomst niet kunnen beroepen op ‘dwaling’.

In de praktijk zien wij bij Basic-Mediation vaak enorme problemen langskomen, omdat men zelf met een gratis voorbeeld echtscheidingsconvenant van internet heeft gedownload of een convenant heeft opgesteld en dit in de praktijk niet blijkt te werken, met alle ruzies tot aan het niet meer betalen van de alimentatie aan toe en komt men er achter dat het schrijven van een goed scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst toch echt een vak apart is.

scheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant zelf is niet heel ingewikkeld, de stukken die het beschrijft wel!

 

Het echtscheidingsconvenant lijkt niet zo ingewikkeld en als je het format aanhoudt is dat ook zo. Maar! Als je niet weet wat je in het convenant opschrijft heb je met het ‘eenvoudige format’ wel een officieel contract gesloten waarin wellicht onzinnige afspraken staan!

Het echtscheidingsconvenant heeft na bekrachtiging door de rechter namelijk wel een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder. Je moet dus heel goed weten wat je wilt afspreken met elkaar. Nogmaals, het convenant is een echt contract.

Wat wil je vastleggen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst?

Een goed ouderschapsplan is zomaar een document van 10 pagina’s als je dat serieus aanpakt. Een boedelverdeling is véél meer dan alleen de meubels en de CD’s en de financiële afspraken hebben gevolgen voor de rest van je leven, die kun je maar beter met een financieel expert opstellen. Je gaat namelijk afspraken vastleggen die straks door de verkregen executoriale titel opeisbaar zijn.

Echtscheidingsconvenant

Afspraken over de kinderen

Er zijn een heleboel dingen te overwegen wanneer jij of iemand anders door het proces van beëindiging van een bestaand huwelijk gaat. Een echtscheidingsprocedure kan tijdrovend en emotioneel belastend zijn, maar wees niet bang!

Wij hebben alle informatie die mogelijk kan helpen bij deze uitdagende situatie op één plek op onze website. Van ouderschapsplannen voor kinderen tot richtlijnen voor kinderalimentatie, wij behandelen het allemaal zodat je niet elders hoeft te zoeken!

Afspraken over de alimentatie

Als jullie hebben besloten dat je gaat scheiden is het wel aan te raden om ook zelf invulling te geven aan de echtscheiding, dus ook aan de alimentatie en die vast te leggen. Vaak wordt wel de hulp van een advocaat of een mediator ingeschakeld. Deze kan bijvoorbeeld de partneralimentatie uitrekenen en als jullie kinderen hebben, zorgen voor een verplicht en werkbaar ouderschapsplan. Zo hou je de vaart erin en voorkom je ellenlange discussies over bijvoorbeeld: Hypotheek en inboedel waar je samen niet uit komt.

Niet alle afspraken staat in het scheidingsconvenant maar minimaal staan de volgende afspraken erin:

  • Duur van de partneralimentatie.
  • Hoogte van de alimentatie. (dit kan later met een herzieningsverzoek worden aangepast)
  • eventueel niet-wijzigingsbeding;
  • de betalingstermijn.

Kinderalimentatie is bij wet bepaald en hoeft niet in het convenant te worden opgenomen. mits er aanvullingen zijn die jullie als ex partners vastgelegd willen hebben.

Afwijkende afspraken over je pensioen ? 

Wanneer je gaat scheiden moet je het opgebouwde pensioen verdelen.

Afspraken over de verdelingen van het opgebouwde ouderdomspensioen. bijvoorbeeld, anders of niet te verdelen staan meestal in documenten als de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Staan in deze overeenkomst tussen de ex-partner geen afwijkende afspraken? Dan kan je in het scheidingsconvenant regelen hoe je het opgebouwde ouderdomspensioen wilt verdelen.

Regel je niets dan zijn de wettelijke regels van toepassing zijn Dan krijgt beiden ex partners de helft van het ouderdomspensioen van de ander. !!Het gaat om het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.  

Echtscheiding met schulden

Een echtscheiding waarbij de partners schulden hebben, net als alle andere financiële zaken, vaak een lastige klus. Er ontstaan veel vragen over het verdelen van de schuld. Een financieel expert van basic-Finance wordt hierbij direct betrokken Zij hebben het beste kennis over eventuele fiscale consequenties, wanneer stopt de aansprakelijkheid?

Voorbeelden van schulden zijn jullie Hypotheek, de Creditcard, lease contracten, studieschulden, doorlopende kredieten enz.

Daarnaast is het belangrijk dat de afspraken goed meegenomen worden in het echtscheidingsconvenant en afgestemd worden met de schuldeisers. Begeleiding door een deskundig financieel adviseur in echtscheiding is beslist aan te raden om verrassingen achteraf te voorkomen.

Echtscheidingsconvenant voorbeeld

Een model echtscheidingsconvenant is een document dat u en uw echtgenoot kunnen bestuderen om beslissingen te nemen over hoe het huwelijk te beëindigen. Vraag dit voorbeeld vandaag nog aan zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en de verdere gang naar de rechtbank.

Maak goede afspraken met je Ex partner – ‘Goedkoop is duurkoop’

Een scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst behandelt over veel onderwerpen hoe jullie daarmee willen omgaan. Trap niet in de valkuil van ‘goedkoop is duurkoop’, maar vraag de professionals van Basic-Mediation en Basic-Finance om jullie te ondersteunen in een echtscheidingsconvenant dat ook echt zal werken, omdat de onderliggende stukken goed zijn doordacht en je niet aan elkaar blijft vastzitten door een slecht gemaakt document.

Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. Als je niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komt, loop je het risico op een ‘vechtscheiding’. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je scheiding nog moeilijker maakt.

Daarnaast zijn twee advocaten een stuk duurder dan één mediator en blijkt dat afspraken die in mediation tot stand zijn gekomen in de praktijk beter werken en langer standhouden!

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

SCHEIDEN MET KINDEREN

Scheiden met kinderen

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

Pin It on Pinterest

Share This