Bel gratis: 0800 - 235 2274

Familieconflicten

In de beste families ontstaan conflicten. Vaak zijn ze verborgen, maar ze kunnen tevoorschijn komen en als dat gebeurt is het vaak een vervelende vertoning. Familieleden die schelden, of juist elkaar negeren. Daar omheen zie je dan andere familieleden als scheidsrechter optreden en voor ze het weten worden ze zelf het conflict ingetrokken en raken ze beschadigd. Familieconflicten kunnen te maken hebben met het familiebedrijf, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een ander belangrijk onderwerp zoals een buitenechtelijk kind, diefstal of het geloof en de rol van de kerk.

Ook na een scheiding ontstaan vaak ruzies in de familie. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan en er ontstaan kampen. Opa’s en oma’s geven elkaar de schuld en niemand heeft door dat de (klein)kinderen nu thuis èn op andere familiebijeenkomsten gevangen zitten tussen volwassenen die schadelijk gedrag laten zien. De Basic-familiemediator of  familiecoach kan dan helpen familieconflicten te benoemen en gezamlijk deze familieruzie oplossen.

Familieruzie oplossen

Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Het probleem is dat er standpunten ontstaan waar familieleden van vinden dat iemand een kant moet kiezen en dat warm bloed voor koud gaat. Naar rede wordt niet meer geluisterd. Als je aan mijn kind, vrouw, broer, vader etc. komt,…. dan kom je aan mij! De ratio is weg en de onlogica neemt de overhand.

Ook kan het in de zakelijke sfeer zo zijn dat een familielid een nieuwe rol krijgt. Bijvoorbeeld de zoon of dochter volgt de ouders op in het bedrijf maar wordt nog wel als kind behandeld, daar waar hij of zij nu de directeur is en zakelijk niet langer ondergeschikt. Er ontstaan dan allemaal emotionele conflicten, mede omdat de ouder afscheid moet nemen van de oude rol en leren dat de zoon of dochter niet verloren is gegaan omdat die nu een andere rol heeft gekregen. De Basic-Mediator of Basic-Coach kan dan helpen om de nieuwe rollen te accepteren en de familieband te herstellen.

gratis adviesgesprekFamilieconflicten gaat vaak gepaard met primaire en emotionele reacties. Familiemediation is een manier om aan de basis van een oplossing te werken en voorkomt verdere escalatie met dure advocaten en gerechtelijke procedures. Wij bieden de mogelijkheid tot een Gratis Adviesgesprek om te kijken of een Mediationtraject je past.

Erfenis verdelen

Het wordt meestal pas echt vervelend als iemand overlijdt. Er ontstaat dan een gevaarlijke cocktail van emotionele rouw en hebzucht. Nog veel erger wordt het als mensen in de rouwverwerking zich in de overledene verplaatsen en menen dat “opa dat zo zou willen hebben gezien” of menen dat zij oma het beste kenden omdat ‘ze meer voor haar hebben gezorgd’ of dat tante die ketting al aan iemand had beloofd. Bij de interpretatie van een testament of bij het gebrek daaraan kan veel fout gaan. De Mediator is gespecialiseerd in het omgaan met emotioneel geladen situaties en kan samenwerken met de Basic-rouwcoach en Basic-Notaris om alles een plekje te geven en uit te leggen.

  • Zo voorkom je dat de rouw rondom het overlijden van een familielid wordt overschaduwd door een conflict
  • Een mediator kan vertrouwen scheppen dat voor een snelle en duurzame afwikkeling van een nalatenschap noodzakelijk is
  • Een mediator kan vanuit dat vertrouwen zakelijke afspraken begeleiden, in nauwe samenwerking met een notaris

Voorkom familieconflicten en dat rouw te rauw wordt

Bel 0800 BELBASIC (0800 235 22742) of neem contact op via het contactformulier.

Een familieconflict en u wilt weten of mediation u hierbij kan helpen?

8 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This