De Mediation Podcast https://basic-mediation.nl De podcast over mediation en conflictbemiddeling Fri, 10 Jul 2020 13:50:46 +0000 nl-NL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://basic-mediation.nl/wp-content/uploads/2016/06/cropped-VINK_los-32x32.png De Mediation Podcast https://basic-mediation.nl 32 32 De Mediation Podcast clean De Mediation Podcast contact@basic-mediation.nl contact@basic-mediation.nl (De Mediation Podcast) Copyright 2016: Basic-Business Mediation en Conflictbemiddeling De Mediation Podcast http://basic-mediation.nl/wp-content/uploads/2016/10/Basic-mediation-Podcast-250.jpg https://basic-mediation.nl Gouda Monthly Mijn man is een Narcist https://basic-mediation.nl/mijn-man-is-een-narcist/ Thu, 14 Mar 2019 16:48:04 +0000 https://basic-mediation.nl/?p=26847 https://basic-mediation.nl/mijn-man-is-een-narcist/#respond https://basic-mediation.nl/mijn-man-is-een-narcist/feed/ 0

Mijn man is een Narcist

Door Jeroen Ketelaars, officieel familierecht geaccrediteerde mediator.

In deze podcast gaan we het hebben over: Narcisme. De andere partij in een relatieconflict kan snel worden gezien als narcist. Is dit een verbeelding of is hier werkelijk sprake van een egocentrisch persoon? In beide gevallen kan een mediator beide partijen nader tot elkaar brengen.

Narcist, de ultieme karakter moordenaar?

Onze Mediator en scheidingbegeleiders

Wil je goede en transparante begeleiding? Bel dan nu gratis naar 0800 – 235 2274, of neem contact op via het contactformulier.

Terugbel verzoek

14 + 2 =

]]>
Is mijn partner een Narcist? Basic Mediation clean 9:52
Narcist, de ultieme karakter moordenaar? https://basic-mediation.nl/narcist-de-ultieme-karakter-moordenaar/ Tue, 28 Mar 2017 09:51:28 +0000 http://basic-mediation.nl/?p=2622 https://basic-mediation.nl/narcist-de-ultieme-karakter-moordenaar/#respond https://basic-mediation.nl/narcist-de-ultieme-karakter-moordenaar/feed/ 0

Narcist, de ultieme karakter moordenaar?

Door Jeroen Ketelaars, officieel familierecht geaccrediteerde mediator.

De andere partij in een relatieconflict kan snel worden gezien als narcist. Is dit een verbeelding of is hier werkelijk sprake van een egocentrisch persoon? In beide gevallen kan een mediator beide partijen nader tot elkaar brengen.

Narcist, de ultieme karakter moordenaar?

Narcist, de ultieme karaktermoordenaar?

Het valt ons tijdens mediations op dat een bepaalde ‘oorzaak’ voor het relatieconflict steeds vaker wordt gebruikt. Het lijkt wel een hype te worden. Een oorzaak, waarmee één van de conflictgenoten wordt bestempeld en waar de mediator geen vat op zal hebben, omdat die volgens de gebruiker van de term, als een marionet aan de touwtjes van deze narcist zal hangen.

De ‘tegenpartij’ is namelijk een narcist! 

Bovenstaande redenering is uitermate interessant binnen de context van het mediationproces, vanwege de verschuiving in machtsbalans die daardoor ontstaat. Immers, de partij die de ander als narcist typeert, positioneert zichzelf daarmee als de ‘normale’ persoon en hoeft zo niet meer actief aan het proces deel te nemen. Als ‘de narcist’ namelijk iets beweert, dan is daar toch niets ‘normaals’ meer tegen in te brengen?

narcist

De mediator in de hoek gedrukt?

Door de aanklacht van narcisme komt ook de mediator ongewild in een ongewenste hoek. Zal de mediator namelijk de ‘aanklager’ door lastige vragen proberen te activeren, dan kan die gemakkelijk vluchten door de opstelling dat blijkbaar de mediator zich heeft laten inpakken door deze narcist!

De aanklager kan zich door deze stellingname vastzetten in een slachtofferrol waarvoor hij of zij geen verantwoording hoeft af te dragen. Immers, alles komt door de ander dus dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen.

Wordt de Narcist een hype?

Hoewel we er geen gedegen onderzoek op hebben losgelaten, zien we de term narcist steeds vaker opduiken.

Zoals tegenwoordig bijna elk druk kind een vorm van ADHD heeft,  mensen die stress ervaren een burnout en had vroeger iedereen last van RSI en blijkt narcisme als excuus in opkomst wanneer de baas of echtgenoot van één partij op de strepen gaat staan.

Er bestaan ondertussen zelfs druk bezochte praatgroepjes waarin je na je echtscheiding kan herstellen van je ‘narcistische’ echtgenoot en jezelf kunt terugvinden of blijven wentelen in je slachtofferrol. Ook wemelt het van de testen op het internet om de bevestiging te zoeken dat de ander inderdaad een narcist is om zelf geen verantwoording te hoeven nemen voor je eigen deel in het relatieconflict.

Even dit weerwoord voordat we verder praten over de narcist.

Regelmatig zien wij dat tot narcist gebombardeerde echtgenoten en bazen (meestal de mannen) dat namelijk helemaal niet zijn. Wat vaak blijkt, is dat deze personen zich assertief zijn gaan opstellen in een onder druk staand huwelijk. Dit is dan om zichzelf recht te doen en ze binnen het mediationproces een zo goed mogelijke onderhandelingspositie proberen in te nemen.

Ze zijn gestopt zich met de pootjes omhoog over te geven aan de ander die in de relatie steeds meer ruimte innam en de machtsbalans van een gezonde relatie wisten om te vormen tot een te benauwde situatie voor de ander.

Ook zien we dat als een werkgever de machtsbalans probeert te herstellen en de medewerker op zijn of haar functioneren begint aan te spreken, deze medewerker vaak weinig reflectief vermogen toont en de beschuldiging dat de baas dus een narcist is vaak misbruikt in plaats van eens goed in de spiegel naar het eigen functioneren te kijken.

Bestaan er dan geen narcisten?

Zeker wel, en je zal er maar één als werkgever of echtgenoot hebben!

Narcisten kampen met een erg laag zelfbeeld en om dat gevoel te compenseren zullen narcisten aannemen dat zij belangrijker zijn dan anderen. Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist weinig aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en houdt vanuit een arrogante houding geen rekening met anderen. Deze mensen moeten de narcist  dienen of voor hem staan juichen. Zo niet, dan verstoot hij ze.

relatieconflicten

Een narcist in de mediation, wat nu?

Een goede mediator zal de bewering van de één dat de ander een narcist is dus willen checken. Het beïnvloed het mediationproces namelijk enorm, als één de partijen niet in staat is om zich in te leven in de ander, zich opblaast, geen gevoel heeft voor wederkerigheid, de fout bij een ander legt, minachting toont en ook nog eens een lage frustratietolerantie heeft.

Daar een narcist ‘het verstoten van mensen’ als vluchtwapen hanteert om de confrontatie met het eigen falen niet te hoeven voelen, zal het dreigen met opstappen en het stoppen van de mediation een reëel optie zijn.

Relatieconflicten oplossen

De mediator zal zich op de feiten moeten richten en zich niet laten verleiden tot manipulatieve discussies. En dat is best lastig. Een mediator is immers opgeleid om aandacht te geven aan de emoties die bij partijen leven, om zo weer een basis voor vertrouwen te leggen van waaruit gezamenlijk tot oplossingen en afspraken gekomen kan worden.

Wat in de mediation goed helpt, is om ‘de narcist’ het beeld voor te houden van als hij of zij opstapt.

Naar de rechter gaan zal betekenen dat de controle over het onderhandelingsproces wordt verloren! Controle over het conflict en de eigen rol daarin of gewenste opbrengst daarbij, zal aan de mediation tafel meer ruimte krijgen dan een proces zoals dat via de rechter loopt.

Dit zal helpen, omdat falen voor de narcist geen optie is!

Hoe weet je of iemand een narcist is?

Er bestaan veel en hele lange vragenlijsten die slechts door getrainde mensen kunnen worden afgenomen, maar er is nieuw onderzoek dat iedereen in staat stelt om er met behulp van 1 simpele vraag zelf achter te komen”, de vraag luidt: “Ben jij een narcist?

Onderzoekers aan de Ohio State University (Development and Validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS, 2014)), schrijven dat: ”Mensen die bereid zijn om toe te geven dat ze narcistischer zijn dan anderen, zijn waarschijnlijk ook narcistischer,”. “Mensen die narcist zijn, zijn daar bijna trots op. Door er direct naar te vragen ontstaat er snel duidelijkheid, simpelweg omdat narcisme niet als een negatieve kwaliteit wordt gezien.”

mediation

 

Kortom:

Of één van de partijen inderdaad een narcist is, of dat de term door ‘het slachtoffer’ wordt misbruikt, bepaalt enorm de voortgang en mogelijkheden van mediation. Zoek daarom een goed opgeleide mediator, die bereid is om de kwestie te benoemen en te onderzoeken of mediation wel het juiste instrument is, of dat er inderdaad sprake is van narcisme, maar ook of de beschuldigende partij misschien wel in een slachtofferrol is geschoten, omdat hij of zij macht is verloren.

Transparante begeleiding?

Wil je goede en transparante begeleiding? Bel dan nu gratis naar 0800 – 235 2274, of neem contact op via het contactformulier.

mfn geacrediteerde scheidingsmediator

Neem contact op met mij

10 + 1 =

]]>
Jeroen clean 9:52
Wat maakt een goede mediator? https://basic-mediation.nl/wat-maakt-een-goede-mediator/ Mon, 06 Mar 2017 10:49:34 +0000 http://basic-mediation.nl/?p=2585 https://basic-mediation.nl/wat-maakt-een-goede-mediator/#respond https://basic-mediation.nl/wat-maakt-een-goede-mediator/feed/ 0

Wat maakt een goede mediator?

Als je jouw huwelijk wilt laten ontbinden zal je bij de rechter een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is goed te beseffen dat je dan rekening houdt met het opstellen van een goed document, waarin staat opgenomen hoe jullie uit elkaar gaan. Doe je niets dan zal weliswaar de gemeenschap van goederen gelden, of de voorwaarden uit de opgestelde huwelijkse voorwaarden (indien die zijn nageleefd), maar staat nog nergens beschreven hoe je dan uitvoering gaat geven aan bijvoorbeeld de verkoop van het huis of verdeling van de boedel. We noemen dat de ontbinding van het huwelijksgoederenregime.

echtscheidingsconvenant

Gratis kennismaking

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij binnen één werkdag contact met je op.

6 + 14 =

Als je minderjarige kinderen hebt, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

Je legt de afspraken die jullie zijn overeengekomen dus samen vast in een echtscheidingsconvenant, ook wel het convenant genoemd, dat je samen met de mediator of een advocaat opstelt. Je mag dat ook zelf doen, maar als je geen juridische kennis hebt raden we je dat ten zeerste af. Immers, eenmaal bekrachtigd door de rechter of notaris, kun je het niet zomaar wijzigen. Het convenant is namelijk een contract!

Vaak wordt ook de term vaststellingsovereenkomst gebruikt als men een echtscheidingsconvenant opstelt en heerst de verwarring dat dit hetzelfde is. Dat is niet zo. Een vaststellingsovereenkomst kan de zelfde inhoud als een echtscheidingsconvenant bevatten maar is juridisch sterker dan het convenant, omdat partijen zich bij een vaststellingsovereenkomst niet kunnen beroepen op ‘dwaling’.

In de praktijk zien wij bij Basic-Mediation vaak enorme problemen langskomen, omdat men zelf met een gratis voorbeeld van internet een convenant heeft opgesteld en dit in de praktijk niet blijkt te werken, met alle ruzies tot aan het niet meer betalen van de alimentatie aan toe en komt men er achter dat het schrijven van een goed convenant of vaststellingsovereenkomst toch echt een vak apart is.

Het echtscheidingsconvenant zelf is niet heel ingewikkeld, de stukken die het beschrijft wel!

Het echtscheidingsconvenant lijkt niet zo ingewikkeld en als je het format aanhoudt is dat ook zo. Maar! Als je niet weet wat je in het convenant opschrijft heb je met het ‘eenvoudige format’ wel een officieel contract gesloten waarin wellicht onzinnige afspraken staan!

Het echtscheidingsconvenant heeft na bekrachtiging door de rechter namelijk wel een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder. Je moet dus heel goed weten wat je wilt afspreken met elkaar. Nogmaals, het convenant is een echt contract.

 

Welke onderwerpen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst?

Een goed ouderschapsplan is zomaar een document van 10 pagina’s als je dat serieus aanpakt. Een boedelverdeling is véél meer dan alleen de meubels en de CD’s en de financiële afspraken hebben gevolgen voor de rest van je leven, die kun je maar beter met een financieel expert opstellen. Je gaat namelijk afspraken maken die straks door de verkregen executoriale titel opeisbaar zijn.

 

In een convenant worden de volgende hoofdstukken vormgegeven:

De partijen die het convenant opstellen:

 • Officiële legitimatie is noodzakelijk

Partijen nemen in aanmerking dat:

 • Onder welke omstandigheden getrouwd
 • Duurzame ontwrichting van het huwelijk
 • Partijen zijn voornemens een ontbinding van hun huwelijk aan te vragen
 • Partijen willen de afspraken daarover vastleggen in dit convenant
 • Partijen doen dat met behulp van mediation

 Partijen overwegen dat:

 • Zij de mondelinge en schriftelijke afspraken met elkaar in dit convenant willen vastleggen
 • Zij door de mediator zijn gewezen op dat zij zich door deskundigen konden laten begeleiden

 Partijen komen het volgende overeen:

 • Omschrijving van de kwestie
 • De Oplossing
  • Ouderschapsplan
  • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
  • Alimentatie
  • Pensioenverdeling
  • De echtelijke woning
  • Bankrekeningen, hypotheken, polissen en andere waardepapieren
  • De inboedel
  • Overbedeling
  • Risico op het toegedeelde
  • Kosten voor de scheidingsafwikkeling

 Beëindiging van de kwestie:

 • Wederzijdse vrijwaring op aanspraken
 • Wederzijdse vrijwaring op schulden
 • Afwijking op de beschikking van de rechtbank

 Geheimhouding

 • De in houd van de mediation is geheim
 • Slechts in de rechtbank mag de mediator getuigen indien daarvoor opgeroepen

 Geschillen

 • Hoe gaan partijen om met mogelijke geschillen?
  • Mediator
  • Advocaat

Bedenktijd

Nederlands recht

Bevoegdheid

Slotbepaling

Ondertekening

 • De mediator of advocaat tekent zelf niet

Kortom: ‘Goedkoop is duurkoop’

Een convenant of vaststellingsovereenkomst behandelt over veel onderwerpen hoe jullie daarmee willen omgaan. Trap niet in de valkuil van ‘goedkoop is duurkoop’, maar vraag de professionals van Basic-Mediation en Basic-Finance om jullie te ondersteunen in een echtscheidingsconvenant dat ook echt zal werken, omdat de onderliggende stukken goed zijn doordacht en je niet aan elkaar blijft vastzitten door een slecht gemaakt document.

Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. Als je niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komt, loop je het risico op een ‘vechtscheiding’. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt.

Daarnaast zijn twee advocaten een stuk duurder dan één mediator en blijkt dat afspraken die in mediation tot stand zijn gekomen in de praktijk beter werken en langer standhouden!

Scheiden en een ouderschapsplan maken?

Wil je meer informatie over hoe je tot een gedegen ouderschapsplan komt? Neem dan vrijblijvend contact op en stel gratis je vragen aan een ervaren mediator. Bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 22742) of stuur het contactformulier op.

vaststellingsovereenkomst; ouderschapsplan; echtscheidingsconvenant

3 + 8 =

]]>
Marc clean 18:37
#4: Scheiden en Pensioen https://basic-mediation.nl/scheiden-en-pensioen/ Mon, 16 Jan 2017 08:48:45 +0000 http://basic-mediation.nl/?p=2588 https://basic-mediation.nl/scheiden-en-pensioen/#respond https://basic-mediation.nl/scheiden-en-pensioen/feed/ 0

#4: Scheiden en Pensioen

Door Jeroen Ketelaars, officieel familierecht geaccrediteerde mediator.

In deze podcast gaan we het hebben over één van de, zo blijkt helaas, onderbelichte onderwerpen, namelijk: het pensioen bij het afwikkelen van een scheiding.

Bij een derde van de scheidingen wordt het pensioen niet besproken!

Dat het nodig is dat we het in deze podcast eens over het pensioen en scheiden gaan hebben, blijkt wel uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door GfK. Daarin valt namelijk te lezen dat bij ruim een derde van de scheidingen niet wordt gesproken over de gevolgen voor het pensioen.

Je kunt daarom maar beter zorgen dat je een goede mediator inzet die transparant samenwerkt met een financieel expert. Dat is precies waarom de mediators van Basic-Mediation bij een echtscheiding nauw samenwerken met de financieel experts van Basic-Finance. Zo kun je erop vertrouwen dat jouw financiële situatie wel goed besproken zal worden.

36% van de respondenten in het genoemde onderzoek, die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, geeft aan dat het pensioen bij de scheiding helemaal niet is besproken. Je moet dan goed beseffen dat in zo’n situatie automatisch de wet pensioenverevening èn de pensioenwet, waarin het bijzonder nabestaandenpensioen is geregeld in werking treden.

Als je dus niets regelt, zal (sinds 1995) automatisch het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, zoals dat zo mooi heet ‘bij helfte aan elkaar worden toegescheiden’ en bij overlijden het nabestaandepensioen aan je ex-partner worden uitgekeerd en dus niet ook aan je huidige partner als je niets hebt gewijzigd!

scheiden en pensioen

Na twee jaar vervallen afspraken als je na de scheiding de wijzigingsformulieren niet bij je pensioenverstrekker indient

Wat we ook tegenkomen, is dat er wel afspraken zijn gemaakt maar dat de benodigde formulieren daartoe niet binnen twee jaar bij de pensioenverzekeraar zijn ingediend. Als ex-partners verval je dan weer in de situatie zoals die door de wet is bepaald.

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het blijkt dat 50% van partijen na de scheiding de formulieren niet hebben ingevuld en 44% geen pensioenafspraken heeft gemaakt.

Gratis kennismakings-gesprek

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij binnen één werkdag contact met je op.

Neem contact op met

9 + 9 =

Jouw advocaat of mediator kan nooit óók financieel expert en fiscalist tegelijk zijn. Samenwerking met een echte financieel specialist is daarom noodzakelijk!

Men schat dat bij minder dan een derde het pensioen eerlijk is verdeeld en dat vinden wij een schokkende uitkomst als je een ‘professional’ denkt te hebben ingehuurd. Bij Basic-Mediation weet je in ieder geval dat wij je ondersteuning verlenen bij jouw scheiding, omdat de mediators van Basic-Mediation het een normale praktijk vinden om met een financieel adviseur van Basic-Finance samen te werken. Helaas vinden met name veel advocaten dat ze ‘alles zelf wel kunnen’ en zien we de resultaten daarvan in de hierboven genoemde en schrikbarende cijfers terug.

Met name als je hebt samengewoond vraagt het extra aandacht om te bezien of je bijvoorbeeld rechten hebt aangaande het nabestaandepensioen. Vaak zijn daarbij zaken slecht geregeld en zul je dat tijdens de mediation de aandacht moeten geven die het vraagt om netjes uit elkaar te kunnen.

Wat is pensioen eigenlijk?

Pensioen is een inkomen dat je zelf krijgt nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Het bestaat voor een deel uit een door de overheid verschaft basisinkomen : De AOW

en een eventuele aanvulling daarop door een door jezelf opgebouwd ouderdomspensioen.

Daarnaast kennen we het zogenaamde nabestaandenpensioen in het geval dat de pensioen gerechtigde partner overlijdt en nabestaanden achterlaat die mede van dat pensioen afhankelijk zijn.

Wat is de AOW?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. Je ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank SVB vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd heeft. Deze datum verandert is tegenwoordig afhankelijk geworden van je leeftijd. Kon je vroeger met 65 jaar of soms met 40 dienstjaren met pensioen, de jongste generaties zullen dat waarschijnlijk pas op hun 70e kunnen omdat vanaf 2023 het pensioen aan de gemiddelde levensverwachting gekoppeld zal worden.

Als je gaat scheiden of als jij en je partner uit elkaar gaan, verandert de hoogte van je AOW. Ga je alleen wonen, dan is je AOW-pensioen 70% van het netto minimumloon. Als je partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, vervalt de toeslag die je daarbij kunt ontvangen.

Blijf je wel getrouwd, maar gaan jullie apart wonen, ofwel de zogenaamde scheiding van tafel en bed, dan krijg je het AOW-bedrag voor een alleenstaande (70% van het netto minimumloon)  en zo kun je bijvoorbeeld ook als je partner opgenomen is in een verpleeginstelling kiezen voor het AOW-bedrag voor een ongehuwde.

Het is dus wel degelijk goed om eens goed na te denken over de toekomst die pensioen heet!

Wat is ouderdomspensioen?

Het ou­der­doms­pen­sioen is de uitkering die je krijgt als je met pen­sioen gaat. Het gaat om een maande­lijkse uitkering die vanaf de pen­sioen­datum le­vens­lang aan je wordt uitgekeerd. Je kunt via mijn pensioenoverzicht.nl  nagaan bij wie je pensioen hebt opgebouwd en hoeveel dat is en we raden je aan dat eens te doen.

Bij een echtscheiding wordt het ouderdomspensioen gedeeld.

Hierover hoeft de rechter geen beslissing te nemen, omdat vanaf 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt.

In deze wet staat namelijk dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners iets anders hebben geregeld in de huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan ben je gehuwd in gemeenschap van goederen. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De pensioenuitvoerder betaalt (te zijner tijd) het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners.

Pensioen convergeren

Naast het verevenen van je pensioen bij echtscheiding mag je ook het pensioen convergeren. Conversie betekent een volledige breuk met je ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding.

Ieder krijgt dan een eigen deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner. Hier zitten wel consequenties aan omdat het pensioen wordt omgezet in één pensioenrecht voor jou of je ex-partner.

De Basic-Finance expert zal je daar goed over voorlichten, zodat je precies weet waarvoor je kiest. Want als je ex komt te overlijden, zal dat deel niet meer naar jou terugkomen.

Voordelen van conversie van pensioen

Conversie kan voor jou of je ex-partner aantrekkelijk zijn, omdat je niet langer afhankelijk bent van de pensioengerechtigde leeftijd-partner. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in, zodra de ex-partner waarvan je pensioen krijgt pensioengerechtigd is. Het maakt hierbij dus niet uit of je zelf jong of even oud als je ex-partner bent, het pensioen is in feite een beschikbare pot met geld geworden.

 • Als je als ex-partners niets meer met elkaar te maken wilt hebben, is conversie aan te raden. De pensioenband tussen jullie wordt namelijk definitief verbroken en je hoeft elkaar nooit meer te raadplegen.
 • Als je ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk ouder is, is de kans groot dat die als eerste overlijdt. Jij ontvangt dan geen ouderdomspensioen meer. Bij conversie ‘stel je als het ware jouw deel van het geld veilig’.
 • Conversie kan ook een goede oplossing zijn als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.

Nadelen van conversie bij pensioen

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij de Wet Verevening Pensioenrechten zou je na overlijden van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie doe je definitief afstand van de helft van jouw opgebouwde ouderdomspensioen en dat krijg je niet terug als de ander overlijdt.

 • Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een mindere keuze. In dit geval is de kans immers groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt en heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op een volledig ouderdomspensioen.
 • Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie als de ex-partner overlijdt. Als jij dan afhankelijk bent van bijvoorbeeld de partneralimentatie van je ex-partner, is conversie meestal af te raden.

Afzien van pensioenrechten bij scheiding

Een derde optie, is om tijdens de onderhandelingen over de scheiding af te zien van pensioenrechten of een andere verdeling overeen te komen. De Basic-Mediator en financieel specialist van Basic-Finance zullen je daarbij ondersteunen.

Scheiden en het Pensioen

Wil je nu echt weten wat de gevolgen zijn voor het pensioen als je gaat scheiden?

Neem dan vrijblijvend contact op en stel gratis je vragen aan een ervaren mediator. Bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 22742) of vult het contactformulier in.

vaststellingsovereenkomst; ouderschapsplan; echtscheidingsconvenant

6 + 11 =

]]>
Marc clean 24:48
#3: Echtscheidingsconvenant, wat komt er bij kijken? https://basic-mediation.nl/echtscheidingsconvenant-wat-komt-er-bij-kijken/ Thu, 12 Jan 2017 06:29:32 +0000 http://basic-mediation.nl/?p=2303 https://basic-mediation.nl/echtscheidingsconvenant-wat-komt-er-bij-kijken/#respond https://basic-mediation.nl/echtscheidingsconvenant-wat-komt-er-bij-kijken/feed/ 0 Bij beëindiging van je huwelijk, wil de rechter ook je echtscheidingsconvenant zien. Waar moet dit aan voldoen en wat is verstandig om op te nemen in je ouderschapsplan?

#3: Echtscheidingsconvenant, wat komt er bij kijken?

Als je jouw huwelijk wilt laten ontbinden zal je bij de rechter een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is goed te beseffen dat je dan rekening houdt met het opstellen van een goed document, waarin staat opgenomen hoe jullie uit elkaar gaan. Doe je niets dan zal weliswaar de gemeenschap van goederen gelden, of de voorwaarden uit de opgestelde huwelijkse voorwaarden (indien die zijn nageleefd), maar staat nog nergens beschreven hoe je dan uitvoering gaat geven aan bijvoorbeeld de verkoop van het huis of verdeling van de boedel. We noemen dat de ontbinding van het huwelijksgoederenregime.

echtscheidingsconvenant

Als je minderjarige kinderen hebt, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

Je legt de afspraken die jullie zijn overeengekomen dus samen vast in een echtscheidingsconvenant, ook wel het convenant genoemd, dat je samen met de mediator of een advocaat opstelt. Je mag dat ook zelf doen, maar als je geen juridische kennis hebt raden we je dat ten zeerste af. Immers, eenmaal bekrachtigd door de rechter of notaris, kun je het niet zomaar wijzigen. Het convenant is namelijk een contract!

Vaak wordt ook de term vaststellingsovereenkomst gebruikt als men een echtscheidingsconvenant opstelt en heerst de verwarring dat dit hetzelfde is. Dat is niet zo. Een vaststellingsovereenkomst kan de zelfde inhoud als een echtscheidingsconvenant bevatten maar is juridisch sterker dan het convenant, omdat partijen zich bij een vaststellingsovereenkomst niet kunnen beroepen op ‘dwaling’.

In de praktijk zien wij bij Basic-Mediation vaak enorme problemen langskomen, omdat men zelf met een gratis voorbeeld van internet een convenant heeft opgesteld en dit in de praktijk niet blijkt te werken, met alle ruzies tot aan het niet meer betalen van de alimentatie aan toe en komt men er achter dat het schrijven van een goed convenant of vaststellingsovereenkomst toch echt een vak apart is.

Gratis kennismakingsgesprek?

Het echtscheidingsconvenant zelf is niet heel ingewikkeld, de stukken die het beschrijft wel!

Het echtscheidingsconvenant lijkt niet zo ingewikkeld en als je het format aanhoudt is dat ook zo. Maar! Als je niet weet wat je in het convenant opschrijft heb je met het ‘eenvoudige format’ wel een officieel contract gesloten waarin wellicht onzinnige afspraken staan!

Het echtscheidingsconvenant heeft na bekrachtiging door de rechter namelijk wel een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder. Je moet dus heel goed weten wat je wilt afspreken met elkaar. Nogmaals, het convenant is een echt contract.

 

Welke onderwerpen wil je vastleggen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst?

Een goed ouderschapsplan is zomaar een document van 10 pagina’s als je dat serieus aanpakt. Een boedelverdeling is véél meer dan alleen de meubels en de CD’s en de financiële afspraken hebben gevolgen voor de rest van je leven, die kun je maar beter met een financieel expert opstellen. Je gaat namelijk afspraken maken die straks door de verkregen executoriale titel opeisbaar zijn.

 

Gratis kennismakingsgesprek?

In een convenant worden de volgende hoofdstukken vormgegeven:

De partijen die het convenant opstellen:

 • Officiële legitimatie is noodzakelijk

Partijen nemen in aanmerking dat:

 • Onder welke omstandigheden getrouwd
 • Duurzame ontwrichting van het huwelijk
 • Partijen zijn voornemens een ontbinding van hun huwelijk aan te vragen
 • Partijen willen de afspraken daarover vastleggen in dit convenant
 • Partijen doen dat met behulp van mediation

 Partijen overwegen dat:

 • Zij de mondelinge en schriftelijke afspraken met elkaar in dit convenant willen vastleggen
 • Zij door de mediator zijn gewezen op dat zij zich door deskundigen konden laten begeleiden

 Partijen komen het volgende overeen:

 • Omschrijving van de kwestie
 • De Oplossing
  • Ouderschapsplan
  • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
  • Alimentatie
  • Pensioenverdeling
  • De echtelijke woning
  • Bankrekeningen, hypotheken, polissen en andere waardepapieren
  • De inboedel
  • Overbedeling
  • Risico op het toegedeelde
  • Kosten voor de scheidingsafwikkeling

 Beëindiging van de kwestie:

 • Wederzijdse vrijwaring op aanspraken
 • Wederzijdse vrijwaring op schulden
 • Afwijking op de beschikking van de rechtbank

 Geheimhouding

 • De in houd van de mediation is geheim
 • Slechts in de rechtbank mag de mediator getuigen indien daarvoor opgeroepen

 Geschillen

 • Hoe gaan partijen om met mogelijke geschillen?
  • Mediator
  • Advocaat

Bedenktijd

Nederlands recht

Bevoegdheid

Slotbepaling

Ondertekening

 • De mediator of advocaat tekent zelf niet

Kortom: ‘Goedkoop is duurkoop’

Een convenant of vaststellingsovereenkomst behandelt over veel onderwerpen hoe jullie daarmee willen omgaan. Trap niet in de valkuil van ‘goedkoop is duurkoop’, maar vraag de professionals van Basic-Mediation en Basic-Finance om jullie te ondersteunen in een echtscheidingsconvenant dat ook echt zal werken, omdat de onderliggende stukken goed zijn doordacht en je niet aan elkaar blijft vastzitten door een slecht gemaakt document.

Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. Als je niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komt, loop je het risico op een ‘vechtscheiding’. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt.

Daarnaast zijn twee advocaten een stuk duurder dan één mediator en blijkt dat afspraken die in mediation tot stand zijn gekomen in de praktijk beter werken en langer standhouden!

]]>
Bij beëindiging van je huwelijk, wil de rechter ook je echtscheidingsconvenant zien. Waar moet dit aan voldoen en wat is verstandig om op te nemen in je ouderschapsplan? Marc clean 23:26
#2 Ouderschapsplan; Waarom zou je een ouderschapsplan maken? https://basic-mediation.nl/2-het-ouderschapsplan-scheidingsmediation/ Fri, 28 Oct 2016 14:46:18 +0000 http://basic-mediation.nl/?p=2138 https://basic-mediation.nl/2-het-ouderschapsplan-scheidingsmediation/#respond https://basic-mediation.nl/2-het-ouderschapsplan-scheidingsmediation/feed/ 0 De Mediation Podcast. Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat na afloop van de scheiding opnieuw een ouderschapsplan willen maken. Dit komt omdat er vooraf te weinig tijd in het ouderschapsplan is gestoken. Hierdoor is een ouderschapsplan ontstaan dat in de praktijk niet werk

#2 Ouderschapsplan; Waarom zou je een ouderschapsplan maken?

Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat we met mensen praten die na afloop van de scheiding opnieuw een ouderschapsplan willen maken. Dit komt omdat er vooraf te weinig tijd in het ouderschapsplan is gestoken. Hierdoor is een ouderschapsplan ontstaan dat in de praktijk niet werkt en waar men voortdurend ruzie over heeft.

In deze podcast wordt zeer uitgebreid ingegaan op alle facetten van het ouderschapsplan en waarom zou je het ouderschapsplan maken:

 • over wat erin verplicht in moet staan
 • over wat handig is als je dat erin zet
ouderschapsplan; ouderschapsplan maken; scheiden

Alles om een succesvolle kans te hebben op een goed collega-ouderschap, in plaats van te blijven ruziën als ex-partners. Een goed ouderschapsplan is er voor je kinderen, maar ook voor jou! Als collega-ouders heb je allebei voor ogen dat je kinderen mooi opgroeien en in een prettige harmonie.

 

Wat belangrijk is, is dat je beseft dat het ouderschapsplan echt een serieus document is. Het wordt namelijk gevoegd bij de stukken die naar de rechter gaan. Er wordt gekeken of de zorg voor de kinderen goed is geregeld en gaat lukken. Dat kan alleen maar als je dit plan goed hebt opgesteld en er met veel zorg en aandacht aan hebt gewerkt.

 

Wanneer moet je een ouderschapsplan maken?

In ieder geval wanneer je minderjarige kinderen hebt. Het maakt niets uit of je al dan niet onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, of dat je al dan niet geregistreerd samenleeft. Uitgangspunt is: heb je minderjarige kinderen of niet? Sinds 2009 ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Ook als je samenleeft ben je volgens de wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Je kinderen verdienen namelijk gewoon een goede opvoeding.

Op het moment dat je gaat scheiden, verandert er enorm veel. Je krijgt wellicht een nieuwe partner. Daarnaast vinden je ouders, schoonouders en school er meestal ongewild ook iets van en je zult discussie met elkaar krijgen als je geen afspraken hebt gemaakt. Je kunt daarom beter die discussie vooraf bij de mediator voeren, dan achteraf als ineens een duidelijk en éénduidig standpunt wordt gevraagd.

 

ouderschapsplan; ouderschapsplan maken; scheiden

Een aantal zaken moeten in een ouderschapsplan:

 

Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

Heeft een van jullie tweeën nog niet het ouderlijk gezag, dan moet je het daar over hebben. Het erkennen van een kind staat namelijk niet gelijk als het ouderlijk gezag van je kind.

 

Waar gaan de kinderen verblijven

Is dat volledig bij de ene of de andere ouder? Heb je een omgangsregeling afgesproken of gaan jullie voor co-ouderschap?

 

De verzorging en opvoeding van jullie kinderen

Als je uit elkaar gaat, krijg je geheid verschil van mening over het opvoeden van je kinderen. Je start immers allebei een nieuw leven. En dat gebeurt helemaal wanneer er een nieuwe partner in beeld komt. Hoe ga je hiermee om? Wat spreek je af?

ouderschapsplan

Ouderschapsplan maken lastig?

Wellicht, maar dan heb je het in

ieder geval GOED geregeld!

Wat is belangrijk en hoe schrijf je dit op?

Hoe informeer je je kinderen en hoe consulteer je elkaar over belangrijke zaken die je kinderen aangaan?

 

Respectvol ouderschap

Kijk maar eens om je heen, bij de gescheiden ouders die je kent. De ‘ex-heks’ of die ‘eikel’ is zeker niet de beste benoeming waar je kinderen zich veilig bij voelen. Jouw ‘ex’ is nog wel steeds hun moeder of vader. Respectvol ouderschap beïnvloed je collega-ouderschap en daar zullen je kinderen van profiteren.

 

Overlijden

Het kan helaas gebeuren dat na een ongeluk of ziekte één van jullie overlijdt. Wat heb je nu met elkaar afgesproken, en geldt dat nog steeds na de scheiding of het verbreken van jullie samenleving? Wat als een van jullie overlijdt, gaan de kinderen dan direct naar de ander? Hoe gaat de rest van de familie hiermee om? Stel dat het gebeurt, is het van groot belang dat jullie hebben vastgelegd hoe jullie willen dat jullie kinderen worden groot gebracht.

 

Kosten

Hoe worden de kosten van de kinderen betaald? Zoals dit nu is geregeld? Hoe komen jullie tot een eerlijke verdeling van de kosten die jullie moeten dragen en wie gaat dat uitrekenen?

Je wilt natuurlijk weten hoeveel kinderalimentatie je moet betalen, en hoeveel kinderalimentatie je kunt krijgen. Wij werken bij Basic-Mediation daarom samen met de financieel experts van Basic-Finance. Zo weet je dat je ook financieel een goed plan krijgt, want op het moment dat de rechter de scheiding heeft uitgesproken, is het veel werk en niet zo’n eenvoudig traject om fouten gecorrigeerd te krijgen.

Kinderen hebben naast eten en kleren nog veel meer kosten. Wat doe je als er een nieuwe fiets nodig is of wanneer een fiets wordt gestolen? En wat doe je met de alimentatie wanneer je kind 18 jaar wordt?

 

Verschil van inzicht na het scheiden

Verschil van inzicht levert na het scheiden vaak discussies en ruzie op. Stel dat jullie na het scheiden ruzie krijgen, hoe gaan jullie dan met elkaar om en hoe gaan jullie het conflict dan oplossen?

Bespreek je dit op een neutrale locatie, met een vertrouwenspersoon of ga je voor goede begeleiding weer terug naar de mediator? Dat betekent dat je in een goed ouderschapsplan de mogelijkheid moet hebben opgenomen om wijzigingen aan te kunnen brengen. Dit is een essentieel onderdeel om in de tekst in te bouwen, want anders kun je in een situatie komen waarbij je opnieuw naar een rechter moet om afspraken gewijzigd te kunnen krijgen.

 

Opstellen van het plan

Door wie wordt het ouderschapsplan opgeschreven en vanuit welke intentie, dit is zeer belangrijk om over na te denken. Laat je hier goed over inlichten door de mediator, want gratis plannen van internet zijn meestal het voorportaal van een hoop ellende!

 

Soorten van ouderschap / omgangsregeling

Kies je voor co-ouderschap, dan stelt de belastingdienst daar regels aan. Het is een misverstand dat je precies allebei 50% van de zorg op je dient te nemen. Kies je voor een omgangsregeling, dan gelden weer andere uitgangspunten.

Welke vorm je ook kiest, je zult het met elkaar moeten afstemmen en in het ouderschapsplan moeten opnemen.

 

Communicatie na het scheiden

Hoe wens je straks met elkaar te communiceren? Het is belangrijk dat dit op een respectvolle wijze gebeurt. Schrijf in het ouderschapsplan op dat je – daar waar er problemen zijn – hulp zult inroepen. Dat verzekert dat je als respectvolle ouders met elkaar zult blijven omgaan.

Op het moment dat je na het ouderschapsplan maken dit indient bij een rechtbank is er namelijk nog maar een ding interessant, en dat is hoe de zorg voor je kind(eren) is geregeld. Dat vraagt wellicht betere communicatie dan dat je tijdens je huwelijk gewend was.

 

Verblijfplaats van de kinderen

Op welk adres staan ze ingeschreven en wie heeft het beheer van de paspoorten van de minderjarige kinderen onder zich? Je hebt het recht om het ene kind bij de ene ouder en andere kind bij de andere ouder in te schrijven, maar hier zitten geen voordelen of nadelen aan. Maar is het symbolisch wel een juist signaal dat je afgeeft naar je kinderen? Houdt mama meer van het ene kind en papa meer van het andere kind?

 

Verzorging en opvoeding van de kinderen

Je merkt dat ieder van jullie een eigen stijl van opvoeden zal ontwikkelen. Deze nieuwe stijl kan ook beïnvloedt worden door een eventuele nieuwe partner. Het is dus belangrijk dat jullie het als ouders het eens zijn over de stijl van het opvoeden. Hoe ga je met verzorging en opvoeding om? Daar kunnen de grootste misverstanden uit ontstaan als je dat niet goed regelt in het ouderschapsplan.

Want hoe gaat het bijvoorbeeld met het vervoer? Gaan de kinderen zelf heen en weer? Worden ze gebracht of gehaald? Wat spreek je af en wanneer gun je de ander de mogelijkheid om je kind weg te brengen of te halen als dat niet in ‘het schema’ staat?

 

Contact tussen kinderen en beide ouders bevorderen

Contact met de andere ouder is natuurlijk prima, maar elkaar uitspelen is niet de bedoeling. Zijn ze bij jou, dan gelden jouw huisregels. Op welke momenten echter, moet wel de andere ouder geconsulteerd worden?

Schrijf ook iets in het ouderschapsplan op over het wederzijds respect tussen jullie als de ouders. Jullie ruzies of meningsverschillen dienen namelijk niet je kinderen. Schrijf in het ouderschapsplan op hoe je hier mee om gaat. Leg ook vast in hoeverre schoonouders of andere mensen zich mogen mengen in de opvoeding van je kinderen.

ouderschapsplan; ouderschapsplan maken; scheiden

Dit artikel is een samenvatting van de Podcast. In de podcast zijn we op alle onderdelen dieper ingegaan.

Jeroen Ketelaars is CEO van Basic-Business. Hij heeft een Mastertitel in Conflictmanagement, hij is MfN-Registermediator en voor de rechtspraak geaccrediteerd familierecht mediator, Certified Interrogation Expert en Leugendetectie expert. Als organisatie- en conflictpsycholoog begeleidt hij personen en organisaties naar werkende oplossingen.

Scheiden en een ouderschapsplan maken?

Wil je meer informatie over hoe je tot een gedegen ouderschapsplan komt? Neem dan vrijblijvend contact op en stel gratis je vragen aan een ervaren mediator. Bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 22742) of stuur het contactformulier op.

ouderschapsplan; ouderschapsplan maken; scheiden

15 + 13 =

]]>
De Mediation Podcast. Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat na afloop van de scheiding opnieuw een ouderschapsplan willen maken. Dit komt omdat er vooraf te weinig tijd in het ouderschapsplan is gestoken. Marc clean 32:52
#1 Van A tot Uit elkaar – podcast https://basic-mediation.nl/van-a-tot-uit-elkaar-podcast/ Fri, 14 Oct 2016 09:29:30 +0000 https://basic-mediation.nl/?p=2095 https://basic-mediation.nl/van-a-tot-uit-elkaar-podcast/#respond https://basic-mediation.nl/van-a-tot-uit-elkaar-podcast/feed/ 0 De Mediation Podcast - Met deze Podcast bieden we je een overzicht en inzicht in het vak mediation. Dus ga je uit elkaar, dan wil je een gerichte keuze maken voor je scheiding tussen een mediator, advocaat, zelf doen.

#1 Van A tot Uit elkaar – podcast

Een gesprek met Jeroen Ketelaars één van de Basic-Mediators over het proces van scheiden en wat de rol van mediation hier in is. Met deze Podcast bieden we je een overzicht en inzicht in het vak mediation. Dus ga je uit elkaar, dan wil je een gerichte keuze maken voor je scheiding tussen een mediator, advocaat, zelf doen.
vaststellingsovereenkomst
We zitten in het kantoor van Jeroen Ketelaars die er eigenlijk uit als een soort huiskamer uitziet. Twee gezellige tafels, warm meubilair en een heerlijk koffieapparaat. Waarom is dit zo ingericht?   Jeroen Ketelaars: “Ik help mensen om onder enorme stress zaken op te lossen. Ze moeten in weer staat worden om besluiten te nemen die van groot belang zijn. Ik vind dat dit moet plaatsvinden in een omgeving waar je je snel op je gemak voelt. Niet in een ruimte met kille archiefkasten en felle lampen.”  

Wat is mediation?

Officieel is de beschrijving voor mediation het proces waar een externe derde partijen helpt om tot oplossingen te komen. Voor Basic-Mediation gaat het erom alles te doen om de stress weg te nemen zodat mensen weer normaal kunnen denken. Je wordt ondersteunt op juridisch en psychologisch valk tot de juiste besluiten te komen. Het gaat over emoties, maar er is een belangrijk financieel en juridisch aspect waar je gedegen besluiten in moet nemen.  

Waarom dan een mediator en geen advocaat?

Advocaten zijn altijd de beste partij geweest om een scheiding prima te begeleiden. Mediation is een nieuw vak (ca. 30 jaar oud) en hierin ligt de nadruk meer op de communicatie tussen mensen dan de stappen die gezet moeten worden om een echtscheiding te mogen laten voorkomen bij de rechtbank. Daar ligt dan ook het verschil, advocaten zijn opgeleid om een partij te begeleiden wanneer ze uit elkaar gaan. Dan zijn er gedurende een scheiding twee advocaten betrokken die de elk een eigen partij vertegenwoordigen. Het is hun rol om het beste voor hun partij tot stand te brengen. Daar kunnen escalaties uit ontstaan omdat je uiteindelijk toch met elkaar tot een soort onderhandeling komt. Hier kunnen uitkomsten uit ontstaan waar niet altijd iedereen even blij mee is. Gelukkig zijn er binnen de advocatuur tegenwoordig ook veel advocaten zijn die zich echt specialiseren en hun expertise uitbreiden door aanvullend de opleiding tot mediator te volgen.

Hoe weet je wanneer je een goede mediator hebt gevonden?

Er bestaan goede en slechte advocaten en zo heb je ook goede en slecht mediators. Daarom is het van groot belang dat je kijkt of de mediator goed opgeleid is en hoe ervaren deze persoon is. Je komt hierachter door te kijken op de website van het MfN (Mediator Federatie Nederland), omdat daar alleen maar mediators staan vermeldt met de titel ‘Registermediator’. Je kunt er dan van op aan dat ze voldoende zijn opgeleid. Ook zijn ze verplicht om een jaarlijkse studie te volgen en ze worden ook gecontroleerd, net als in de advocatuur. Dit betekent dat de MfN langskomt op je kantoor om te kijken of alles in orde is. Je wordt dan geïnterviewd over je werk en hoe je met bepaalde situaties om gaat. Op deze manier weet je gewoon dat je als cliënt met een MfN mediator aan het goede adres bent. Bij Basic werken we alleen maar met mediators die die titel hebben. Daarnaast hebben we ook Registermediators die zich verder hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld Familierecht of Arbeidsrecht. Deze mediators zijn gemachtigd om bij de Raad van de Rechtsbijstand een toevoeging aan te vragen.  

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is een soort subsidie zodat je alsnog gebruik kunt maken van een mediator of een advocaat op het moment dat je zelf onvoldoende inkomen hebt om dit te kunnen betalen wanneer je uit elkaar gaat. Omdat een mediator, net als een advocaat, geld kost, is het ontzettend zonde als je vanuit kosten overweging geen gebruik kunt maken van een mediator. Het is namelijk van groot belang is dat je bijvoorbeeld voor je kinderen in een echtscheiding een goed ouderschapsplan samenstelt met een mediator die dan ook bevoegd is bij de Raad van de Rechtsbijstand. Deze mediator kan deze toevoeging voor je aanvragen. Zo kun je toch gewoon gebruik maken van de mediation, want deze wordt dan door de raad betaald.    

Zoveel verschillende situaties en relaties

Ieder mens heeft een andere situatie waar een scheiding uit kan ontstaan:
 • Scheiden zonder kinderen
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder kinderen
 • Beëindiging samenleven zonder kinderen
 • De huwelijkse voorwaarden
 • Scheiden met meerder- en minderjarige kinderen
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap met kinderen
 • Beëindiging samenleven met erkende kinderen
 • Beëindiging samenleven met erkende kinderen èn ouderlijk gezag
  Wat voor een type scheiding het ook is, er is altijd sprake van twee mensen die uit elkaar gaan. Dat wil nog niet zeggen dat dit altijd meteen in goede harmonie gaat. Het zo zijn dat een van de twee het besluit neemt en de ander dit helemaal niet ziet zitten. Gekeken naar begeleiding en de juridische context is het nogal een verschil of je getrouwd in gemeenschap van goederen, onder huwelijkse voorwaarden, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of gewoon samenwoont zonder dat je iets hebt geregeld.   Er zitten echter consequenties aan de verschillende keuzes die zijn gemaakt. Emotioneel gezien is het ene niet echt anders dan het andere, maar de juridische context bepaald wel hoe je als mediator met cliënten omgaat wordt. Doel is om tot goede oplossing te komen en een goed plan, vooral wanneer er van kinderen sprake is.  

Is een ouderschapsplan verplicht

Heb je kinderen en ga je uit elkaar? Zolang ze minderjarig zijn is het sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan leg je vast hoe je als ex-partner in de toekomst als collega-ouders wilt verder gaan. Alles als doel om te waarborgen dat de kinderen de goede opvoeding krijgen en die kansen krijgen voor de toekomen.   Een voorbeeld ouderschapsplan is ook gratis van internet te halen en het dan zelf in te regelen. Dit wordt ook vaak gedaan en die keuze staat een ieder vrij. Echter, de vraag is of dit op langere termijn wel zoveel makkelijker is. De rechtbanken hebben het op dit moment enorm druk met alle problemen die ontstaan doordat mensen een zogenaamd gratis ouderschapsplan hebben gedownload. Zo’n plan heeft echter onvoldoende voorzien in hun eigen specifieke behoeften.   De rol van de mediator is om die behoeften wel te bekijken en ook te bespreken. Er wordt naar je specifieke situatie gekeken en de gewenste oplossing wordt in zo het ouderschapsplan beschreven, dat het later niet meer betwistbaar is.  

Ouderschapsplan verplicht, hoe ga je daar mee om?

Wanneer je met behulp van een gratis tool een ouderschapsplan van internet haalt, kan het zijn dat je bepaalde uitleg mist. Zo gaan wij verder door voorbeelden aan te reiken. We vinden het belangrijk dat het plan goed is toegespitst op jouw specifieke situatie. En wat nu die situatie is, wil niet zeggen dat deze na je scheiding ook zo is. We bespreken hoeveel geld je straks hebt om alimentatie te kunnen betalen. Maar als je gaat samenwonen met je nieuwe liefde, weet je dat je partneralimentatie dan vervalt?   Hoe gaat het ouderschapsplan om met de opvoeding van je kinderen? Kunnen ze daardoor wel of niet gaan studeren, is het wel of niet mogelijk om nog op wintersport te gaan? En als er een nieuwe fiets moet komen, wordt dit dan een nieuwe fiets of tweedehands? En als er een chronische ziekte zou ontstaan, wie zou de kosten moeten betalen die hieruit ontstaan?   Al dit soort vragen proberen we met de cliënten te bespreken zodat er een heel goed beeld ontstaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden in de toekomst. Hoe je met de verandering van je leven omgaat en wat dit betekent voor je inkomen, zijn elementen die niet in een gratis te downloaden plan zijn opgenomen.

vaststellingsovereenkomst

Boedelverdeling

Naast het opstellen van een gedegen ouderschapsplan kijken we ook naar het verdelen van de spullen. In de boedel betekent ook dat we kijken wat er op de bankrekening en spaarrekeningen staat. Welke verzekeringen zijn er sprake van.   Vaak is het de rol van de mediator om ook de emotie te begeleiden. Want wanneer er eerder een mooie tafel voor €800 is gekocht, hoe kun je deze dan nu verdelen? Zaag je de tafel doormidden of bepaal je de waarde? En welke waarde hanteer je dan? Hetzelfde voor een auto, ga je uit van de aanschafwaarde of ga je uit van de dagwaarde?   Een heel belangrijk onderdeel in de boedelverdeling zijn de lijfsieraden en kleding. Het gaat hier om al dan niet verknochte goederen. De wet voorziet hierin dat men ervan uitgaan dat lijfsieraden en kleding aan de persoon toebehoren. Je kunt je voorstellen dat de ring van je oma toch echt voor jou bestemd was en dat daar niet straks de helft van de waarde naar je ex gaat.   We proberen in dit soort gevallen een twist te voorkomen en inzicht te bieden in wat wel en niet verkocht zou kunnen worden. Wat betreft verzekeringen en pensioenen werken we met financieel experts van Basic-Finance. Want zowel een mediator als een advocaat is geen fiscalist. Qua wetgeving veranderen er continu zaken en dan vinden we het verstandig om een als mediator samen te werken met een goede financieel specialist en niet zelf dingen uit te rekenen. Het gaat juist om de kwaliteit van de plannen die gemaakt worden.  

Vaststellingsovereenkomst

Uiteindelijk worden alle zaken samengevoegd in de vaststellingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd. In deze overeenkomst leg je vast hoe je uit elkaar gaat. Onder deze vaststellingsovereenkomst worden door beide partijen een handtekening geplaatst en daarna zullen we dit met onze collega advocaat indienen bij de rechtbank. Bij de rechtbank wordt alles dan nog getoetst en hierna wordt de beschikking overgedragen aan de gemeente en wordt de uitspraak van de scheiding geplaatst op de huwelijksakte.  

Je bent nu echt uit elkaar, je bent gescheiden

En vanaf dat moment ben je gescheiden. Dan is dit proces klaar, maar begint eigenlijk pas het volgende proces. Wat inhoudt dat je dan gaat uitvinden of het ouderschapsplan bestand is tegen wat jij van te voren in mediation of je advocaat hebt besproken. Terugkijkend op het gratis plan, ervaren we vaak dat hier onvoldoende over nagedacht is. En helaas begint dan pas het echte gevecht, wat je juist wilde voorkomen met je ouderschapsplan!   Want als je kind ziek is, heb je dan met je baas besproken dat je weg mag om hem/haar op te halen? En als het niet mag, mag dan de nieuwe vriend of vriendin van je ex dan op de kinderen passen? Een mediator zorgt ervoor dat al die onderwerpen in ieder geval besproken zijn vóórdat je handtekening zet.   Een traject van A tot Z over scheiden opschrijven is heel uitgebreid. We hebben getracht een goed overzicht te geven van dit traject en overwegingen mee te geven waarom op sommige momenten bepaalde keuzes handig kunnen blijken.  
Uit elkaar

Uit elkaar?

Wil je meer informatie over hoe wij zouden kunnen helpen in een traject van A tot scheiden? Neem dan vrijblijvend contact op en stel gratis je vragen aan een ervaren mediator. Bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 2274) of stuur het contactformulier op.
Uit elkaar, Ouderschapsplan verplicht, vaststellingsovereenkomst

2 + 10 =

#2 Ouderschapsplan; Waarom zou je een ouderschapsplan maken?

De Mediation Podcast. Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat na afloop van de scheiding opnieuw een ouderschapsplan willen maken. Dit komt omdat er vooraf te weinig tijd in het ouderschapsplan is gestoken. Hierdoor is een ouderschapsplan ontstaan dat in de praktijk niet werk

#1 Van A tot Uit elkaar – podcast

De Mediation Podcast – Met deze Podcast bieden we je een overzicht en inzicht in het vak mediation. Dus ga je uit elkaar, dan wil je een gerichte keuze maken voor je scheiding tussen een mediator, advocaat, zelf doen.

#3: Echtscheidingsconvenant, wat komt er bij kijken?

Bij beëindiging van je huwelijk, wil de rechter ook je echtscheidingsconvenant zien. Waar moet dit aan voldoen en wat is verstandig om op te nemen in je ouderschapsplan?

#4: Scheiden en Pensioen

Door Jeroen Ketelaars, officieel familierecht geaccrediteerde mediator. In...

Wat maakt een goede mediator?

Als je jouw huwelijk wilt laten ontbinden zal je bij de rechter...
]]>
Is mijn partner een Narcist? Basic Mediation clean 9:52