Bel gratis: 0800 - 235 2274

Het Ouderschapsplan + Voorbeeld

Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat we met mensen praten die na afloop van de scheiding opnieuw een ouderschapsplan willen maken. Dit komt omdat er vooraf te weinig tijd in het ouderschapsplan is gestoken. Hierdoor is een ouderschapsplan ontstaan dat in de praktijk niet werkt en waar men voortdurend ruzie over heeft.

Hieronder wordt zeer uitgebreid ingegaan op alle facetten van het ouderschapsplan en waarom zou je het ouderschapsplan maken:

  • over wat erin verplicht in moet staan
  • over wat handig is als je dat erin zet
Alles om een succesvolle kans te hebben op een goed collega-ouderschap, in plaats van te blijven ruziën als ex-partners. Een goed ouderschapsplan is er voor je kinderen, maar ook voor jou! Als collega-ouders heb je allebei voor ogen dat je kinderen mooi opgroeien en in een prettige harmonie.

Wat belangrijk is, is dat je beseft dat het ouderschapsplan echt een serieus document is. Het wordt namelijk gevoegd bij de stukken die naar de rechter gaan. Er wordt gekeken of de zorg voor de kinderen goed is geregeld en gaat lukken. Dat kan alleen maar als je dit plan goed hebt opgesteld en er met veel zorg en aandacht aan hebt gewerkt.

Wanneer moet je een ouderschapsplan maken?

In ieder geval wanneer je minderjarige kinderen hebt. Het maakt niets uit of je al dan niet onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, of dat je al dan niet geregistreerd samenleeft. Uitgangspunt is: heb je minderjarige kinderen of niet? Sinds 2009 ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Ook als je samenleeft ben je volgens de wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Je kinderen verdienen namelijk gewoon een goede opvoeding.

Op het moment dat je gaat scheiden, verandert er enorm veel. Je krijgt wellicht een nieuwe partner. Daarnaast vinden je ouders, schoonouders en school er meestal ongewild ook iets van en je zult discussie met elkaar krijgen als je geen afspraken hebt gemaakt. Je kunt daarom beter die discussie vooraf bij de mediator voeren, dan achteraf als ineens een duidelijk en éénduidig standpunt wordt gevraagd.

Een aantal zaken moeten in een ouderschapsplan:

Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

Heeft een van jullie tweeën nog niet het ouderlijk gezag, dan moet je het daar over hebben. Het erkennen van een kind staat namelijk niet gelijk als het ouderlijk gezag van je kind.

Waar gaan de kinderen verblijven

Is dat volledig bij de ene of de andere ouder? Heb je een omgangsregeling afgesproken of gaan jullie voor co-ouderschap?

De verzorging en opvoeding van jullie kinderen

Als je uit elkaar gaat, krijg je geheid verschil van mening over het opvoeden van je kinderen. Je start immers allebei een nieuw leven. En dat gebeurt helemaal wanneer er een nieuwe partner in beeld komt. Hoe ga je hiermee om? Wat spreek je af?

Wat is belangrijk in het ouderschapsplan en hoe schrijf je dit op?

Hoe informeer je je kinderen en hoe consulteer je elkaar over belangrijke zaken die je kinderen aangaan?

Respectvol ouderschap

Kijk maar eens om je heen, bij de gescheiden ouders die je kent. De ‘ex-heks’ of die ‘eikel’ is zeker niet de beste benoeming waar je kinderen zich veilig bij voelen. Jouw ‘ex’ is nog wel steeds hun moeder of vader. Respectvol ouderschap beïnvloed je collega-ouderschap en daar zullen je kinderen van profiteren.

Overlijden van de ex-partner

Het kan helaas gebeuren dat na een ongeluk of ziekte één van jullie overlijdt. Wat heb je nu met elkaar afgesproken, en geldt dat nog steeds na de scheiding of het verbreken van jullie samenleving? Wat als een van jullie overlijdt, gaan de kinderen dan direct naar de ander? Hoe gaat de rest van de familie hiermee om? Stel dat het gebeurt, is het van groot belang dat jullie hebben vastgelegd hoe jullie willen dat jullie kinderen worden groot gebracht.

Kosten van de kinderen

Hoe worden de kosten van de kinderen betaald? Zoals dit nu is geregeld? Hoe komen jullie tot een eerlijke verdeling van de kosten die jullie moeten dragen en wie gaat dat uitrekenen?

Je wilt natuurlijk weten hoeveel kinderalimentatie je moet betalen, en hoeveel kinderalimentatie je kunt krijgen. Wij werken bij Basic-Mediation daarom samen met de financieel experts van Basic-Finance. Zo weet je dat je ook financieel een goed plan krijgt, want op het moment dat de rechter de scheiding heeft uitgesproken, is het veel werk en niet zo’n eenvoudig traject om fouten gecorrigeerd te krijgen.

Kinderen hebben naast eten en kleren nog veel meer kosten. Wat doe je als er een nieuwe fiets nodig is of wanneer een fiets wordt gestolen? En wat doe je met de alimentatie wanneer je kind 18 jaar wordt?

 

Verschil van inzicht na het scheiden

Verschil van inzicht levert na het scheiden vaak discussies en ruzie op. Stel dat jullie na het scheiden ruzie krijgen, hoe gaan jullie dan met elkaar om en hoe gaan jullie het conflict dan oplossen?

Bespreek je dit op een neutrale locatie, met een vertrouwenspersoon of ga je voor goede begeleiding weer terug naar de mediator? Dat betekent dat je in een goed ouderschapsplan de mogelijkheid moet hebben opgenomen om wijzigingen aan te kunnen brengen. Dit is een essentieel onderdeel om in de tekst in te bouwen, want anders kun je in een situatie komen waarbij je opnieuw naar een rechter moet om afspraken gewijzigd te kunnen krijgen.

Opstellen van het plan

Door wie wordt het ouderschapsplan opgeschreven en vanuit welke intentie, dit is zeer belangrijk om over na te denken. Laat je hier goed over inlichten door de mediator, want gratis plannen van internet zijn meestal het voorportaal van een hoop ellende!

Soorten van ouderschap / omgangsregeling

Kies je voor co-ouderschap, dan stelt de belastingdienst daar regels aan. Het is een misverstand dat je precies allebei 50% van de zorg op je dient te nemen. Kies je voor een omgangsregeling, dan gelden weer andere uitgangspunten.

Welke vorm je ook kiest, je zult het met elkaar moeten afstemmen en in het ouderschapsplan moeten opnemen.

Communicatie na het scheiden

Hoe wens je straks met elkaar te communiceren? Het is belangrijk dat dit op een respectvolle wijze gebeurt. Schrijf in het ouderschapsplan op dat je – daar waar er problemen zijn – hulp zult inroepen. Dat verzekert dat je als respectvolle ouders met elkaar zult blijven omgaan.

Op het moment dat je na het ouderschapsplan maken dit indient bij een rechtbank is er namelijk nog maar een ding interessant, en dat is hoe de zorg voor je kind(eren) is geregeld. Dat vraagt wellicht betere communicatie dan dat je tijdens je huwelijk gewend was.

Verblijfplaats van de kinderen

Op welk adres staan ze ingeschreven en wie heeft het beheer van de paspoorten van de minderjarige kinderen onder zich? Je hebt het recht om het ene kind bij de ene ouder en andere kind bij de andere ouder in te schrijven, maar hier zitten geen voordelen of nadelen aan. Maar is het symbolisch wel een juist signaal dat je afgeeft naar je kinderen? Houdt mama meer van het ene kind en papa meer van het andere kind?

Verzorging en opvoeding van de kinderen

Je merkt dat ieder van jullie een eigen stijl van opvoeden zal ontwikkelen. Deze nieuwe stijl kan ook beïnvloedt worden door een eventuele nieuwe partner.

Het is dus belangrijk dat jullie het als ouders het eens zijn over de stijl van het opvoeden. Hoe ga je met verzorging en opvoeding om? Daar kunnen de grootste misverstanden uit ontstaan als je dat niet goed regelt in het ouderschapsplan.

Want hoe gaat het bijvoorbeeld met het vervoer? Gaan de kinderen zelf heen en weer? Worden ze gebracht of gehaald? Wat spreek je af en wanneer gun je de ander de mogelijkheid om je kind weg te brengen of te halen als dat niet in ‘het schema’ staat?

Contact tussen kinderen en beide ouders bevorderen

Contact met de andere ouder is natuurlijk prima, maar elkaar uitspelen is niet de bedoeling. Zijn ze bij jou, dan gelden jouw huisregels. Op welke momenten echter, moet wel de andere ouder geconsulteerd worden?

Schrijf ook iets in het ouderschapsplan op over het wederzijds respect tussen jullie als de ouders. Jullie ruzies of meningsverschillen dienen namelijk niet je kinderen.

Schrijf in het ouderschapsplan op hoe je hier mee om gaat. Leg ook vast in hoeverre schoonouders of andere mensen zich mogen mengen in de opvoeding van je kinderen.

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

SCHEIDEN MET KINDEREN

Scheiden met kinderen

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

Pin It on Pinterest

Share This