Bel gratis: 0800 - 235 2274

Is mediation altijd een geschikt middel?

Nee, maar héél vaak wel!
In de regel zijn veel verschillende soorten conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten.

Bijvoorbeeld: echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor je conflict, hangt af hoe jij en de andere partij(en) tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat jullie het conflict echt willen oplossen, ondanks de problemen in het verleden of de moeizame communicatie met de andere partij. Echter, het zal niet worden ingezet in het geval van een strafbaar feit tenzij de rechter dat toch een goed idee vindt.

Mediation is zeer geschikt in deze gevallen

 • Je wilt de oplossing in eigen hand houden zonder dat bv. een rechter je een besluit oplegt.
 • Je wilt of moet de relatie met de andere partij in tact houden(of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
 • Je bent bereid om, ondanks allerlei onprettige ervaringen, toch met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • Je zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing niet alle facetten van het probleem voor je kan oplossen.

De voordelen van mediation zijn:

 • Het proces verloopt in de regel sneller dan een juridische procedure.
 • Omdat je samen een oplossing zoekt en kiest, zal dit beter bij je passen.
 • Mediation heeft een informeel karakter.
 • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus je kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?

 • Eén van de partijen wil echt geen mediation.
 • De betrokken partijen hebben niet de bevoegdheid om uiteindelijk te beslissen.(Bijvoorbeeld in een arbeidsconflict met de overheid).
 • Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
 • Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).

Pin It on Pinterest

Share This