Bel gratis: 0800 - 235 2274

Mediation Erfenis

Wanneer iemand overlijdt kun je of zal je (afhankelijk van het testament en familieband) erfgenaam worden.

Dit is vaak een emotionele gebeurtenis. Niet alleen omdat iemand van wie je houdt is overleden, maar ook omdat je gedwongen wordt praktische en rationele besluiten te nemen terwijl je daar misschien nog helemaal niet aan toe bent. Wellicht zijn er ook erfgenamen waarmee je moet samenwerken. Denk aan de partner van de overledene, broers, zussen, kinderen en misschien door de overledene aangewezen erfgenamen zoals zakenpartners of een buitenechtelijk kind.

Vaak zie je dat men het dan niet zomaar met elkaar eens is of de erfenis anders interpreteert, omdat men andere verwachtingen had. Nu moet je ineens proberen het met elkaar eens te worden!

Vaak gaat dat in goed overleg op een goede manier, maar helaas zien we in de praktijk dat families en vriendschappen volledig uit elkaar vallen en de strijd via ingeschakelde advocaten de erfenis volledig doet verdampen. “Ik niks, dan jullie ook niks!”

Conflict erfenis

Het afwikkelen van een erfenis is een juridische en fiscale kwestie. Er bestaan regels voor, maar in de praktijk worden vaak meningen geuit zonder dat men over de juiste kennis beschikt.

Onder druk van emoties of andere familieleden worden dan andere besluiten genomen dan in het testament neergelegd en vergeet men helemaal dat er dan bijvoorbeeld fiscale gevolgen aan zitten, omdat er naar elkaar toe geschonken wordt of tegen de wil, zoals in het testament vastgelegd, wordt ingegaan en dat alleen maar kan als alle erfgenamen in een nieuw contract het daarmee eens zijn.

Mediation bij erfenis

Het afwikkelen van de erfenis kan dan zelfs omslaan in een bron van conflicten. Je kunt dit voorkomen dor je goed te laten begeleiden door een Basic-Mediator die jullie in de gesprekken helpt en de hulp van Basic-Finance, de Basic-Advocaat of Basic-Notaris kan inschakelen.

Wanneer je samen dan nog niet tot een goede afwikkeling of verdeling van een erfenis kunt komen, kun je naar de rechter stappen en vragen of hij een verdeling kan maken. De rechter bekijkt in dat geval welke erfgenaam de meest redelijke visie heeft en hoe de erfenis verdeeld kan worden.

Je moet dan als erfgenaam je gelijk bewijzen. Dit is een langdurig en vaak kostbaar traject, waardoor de overweging om een Basic-Mediator in te schakelen wellicht helemaal niet zo verkeerde is! Immers, een mediator zorgt ook voor de relatie en dat jullie zelf besluiten nemen waarmee je verder kunt.

Een overlijden is een emotionele gebeurtenis waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Een mediator kan het proces van een erfenis professioneel begeleiden. Wat kan mediation voor jullie betekenen?

 

Helpt mediation altijd bij een conflict over een nalatenschap?

Meestal helpt mediation hier goed bij. Voorwaarde is wel dat alle erfgenamen bereid moeten zijn om samen met een mediator om tafel te zitten en naar een oplossing te zoeken. Maar als de erfgenamen zover zijn dat ze hun conflicten op willen lossen door samen om de tafel te gaan zitten, dan komen ze er in de regel met behulp van de mediator op een fatsoenlijke manier uit. Het komt maar zelden voor dat er met behulp van de mediator geen oplossing wordt gevonden. Eventueel kan de mediator eerst met alle erfgenamen apart praten en legt deze aan een ieder afzonderlijk de mediationprocedure uit. Als er eenmaal een oplossing is gevonden, legt de mediator die vast in een vaststellingsovereenkomst. De erfgenamen ondertekenen die overeenkomst. Op deze manier hebben jullie via mediation een goede oplossing gevonden.

Waarom Basic Mediation

Bij Basic doen wij er alles aan om stress weg te nemen, de communicatie te herstellen en we begeleiden je bij de stappen die gezet moeten worden in het mediationtraject.

Je maakt hierbij gebruik van de Basic mediators en financieel planners binnen ons landelijke netwerk. Zo vind je altijd een ervaren MfN mediator of gediplomeerd financieel planner bij jou in de buurt.

Al onze mediators zijn officiële MfN, NMV, VFas of ADR RegisterMediators met een constante studieverplichting. Al onze financiële adviseurs zijn specialist of FFP gecertificeerd met ook een constante studieverplichting.

Door de onafhankelijke Mediators Federatie Nederland worden onze MfN mediators voortdurend op kwaliteit en voorgeschreven werkwijze getoetst.

Pin It on Pinterest

Share This