Bel gratis: 0800 - 235 2274

Oh nee, niet nog een keer op vakantie!

Basic-Mediation helpt je rechtsbijstand aan te vragen als je geen geld hebt voor een mediator.

Als je inkomen te laag is om zelf een mediator te kunnen betalen, dan kun je een beroep doen op de rechtsbijstand. De overheid betaalt dan voor het grootste deel de mediator. Alleen mediators en advocaten met een speciale accreditatie voor de rechtbank kunnen zo’n ‘toevoeging’ aanvragen.

Je vraagt voor jezelf rechtsbijstand aan. Je partner kan ook rechtsbijstand aanvragen als die ook geen geld heeft. Verdient je partner teveel? Dan betaalt je partner de mediator een uurtarief en krijgt de mediator jouw deel via de rechtsbijstand. Ook als je nog bij elkaar woont kun je ieder apart een aanvraag doen.

 

Rechtsbijstand voor mediation aanvragen

De mediator van Basic-Mediation vult samen met jou het aanvraagformulier in en stuurt het naar de Raad voor Rechtsbijstand die aan de hand van je inkomensgegevens (via de belastingdienst) binnen een week of twee een beslissing nemen. De Raad beslist of je recht hebt op rechtsbijstand en hoe hoog je eigen bijdrage is. De eigen bijdrage ligt tussen de € 53,- en € 105,- en wordt aan jou in rekening gebracht.

De Raad voor de Rechtsbijstand krijgt van de belastingdienst de gegevens van twee jaar terug. Ze noemen dat het peiljaar. Nu kan het zijn dat je inkomen afwijkt van dat van twee jaar terug en dat je nu geen geld hebt, maar twee jaar geleden wel. Je zou dan geen toevoeging kunnen krijgen. In dat geval moet je de mediator vragen je te helpen bij de zogenaamde peiljaarverlegging. Dit is een verzoek aan de raad om je huidige gegevens te gebruiken i.p.v. die van twee jaar geleden. Zo kun je toch nog rechtsbijstand krijgen en de mediation beginnen.

 

Voorwaarden om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, dan maakt het niet uit waar je woont
  • je hebt een andere nationaliteit maar moet dan wel in Nederland wonen
  • je betaalt een eigen bijdrage
  • je inkomen en vermogen voldoen aan de vermogenstoets: je bruto verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan: € 26.000 voor alleenstaanden en € 36.800 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden.
  • je mag niet teveel bezit hebben, zoals veel spaargeld of een tweede huis
  • je vermogen mag na de scheiding niet te hoog zijn
  • als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad of je scheiding je iets heeft opgebracht. Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan trekt de Raad de bijdrage in en moet je die terugbetalen.

Wil je van mediation met rechtsbijstand gebruikmaken?

Denk je in aanmerking te komen voor rechtsbijstand ofwel de toevoeging? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0800-BELBASIC (0800 235 22742), om je aanvraag in gang te zetten. De mediator van Basic-Mediation kan jullie dan helpen bij een goede oplossing.

Wil je meer informatie?

2 + 4 =

Pin It on Pinterest

Share This