Bel gratis: 0800 - 235 2274

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Het ontbinden geregistreerd partnerschap gaat iets anders in z’n werk dan het beëindigen van een huwelijk. De ontbinding van het huwelijk vindt altijd plaats bij de rechter.

Wanneer je geen minderjarige kinderen hebt en je bent het met elkaar eens, kan de beëindiging van een geregistreerd partnerschap ook via een vaststellingsovereenkomst plaatsvinden. De Basic-Mediator kan je daarbij helpen.

Wanneer er wel sprake is van minderjarige kinderen, moet je ook voor het ontbinden van het geregistreerd partnerschap naar de rechter, omdat die zal toetsen of jullie de verzorging van en omgang met de kinderen goed hebben vastgelegd in een ouderschapsplan.

 

Ontbinden geregistreerd partnerschap via mediation

De beëindiging van je geregistreerde partnerschap kun je ook via mediation regelen.

Onder begeleiding van de mediator maak je goede afspraken die de Basic-Mediator verwerkt in een scheidingsconvenant. Hierna zorgt de Basic-Advocaat voor de controle en plaatst ook een handtekening.

Daarna wordt de beëindiging ingeschreven bij de burgerlijke stand. Om zonder rechter uit elkaar te kunnen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je hebt geen minderjarige kinderen
  • Je bent het beiden helemaal eens over het ontbinden van het geregistreerd partnerschap en de manier waarop dit moet gebeuren.

De mediator stelt gezamenlijk met jullie beiden het scheidingsconvenant op. Hierin wordt vermeld dat je geregistreerde partnerschap is beëindigd. Ook eventuele afspraken over verdeling van geld, goederen of partneralimentatie worden hierin opgenomen. De overeenkomst wordt door jullie allebei ondertekend. Vervolgens moet binnen 6 maanden na ondertekening de overeenkomst aan de burgerlijke stand worden doorgegeven. Het ontbinden van je geregistreerde partnerschap is dan voltooid.

Ontbinden partnerschap

Ontbinden geregistreerd partnerschap via rechter

In het geval je je geregistreerde partnerschap wilt ontbinden en je hebt kinderen of jullie kunnen het niet eens worden over de ontbinding, dan moet je naar de rechter. Om dit zo snel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om onder begeleiding van een ervaren mediator afspraken te maken.

Hierna schakelt de mediator een advocaat in, om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Een mediator kan jullie beiden helpen om tot een oplossing te komen zodat de verbintenis in harmonie kan worden verbroken.

Wanneer er kinderen jonger dan 18 jaar in het spel zijn, moet volgens de wet een ouderschapsplan worden gemaakt. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan de scheidingsprocedure bij een huwelijk. De uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden bij de burgerlijke stand worden ingeschreven.

 

Maak duurzame afspraken

Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden waar jullie allebei achter staan. Dit voorkomt ruzie in de toekomst.

Je bent dan namelijk geen partners meer, maar jullie blijven wel ouders. Duurzame afspraken maak je onder begeleiding van een ervaren Basic-Mediator.

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

SAMENLEVING ONTBINDEN

Je bent niet getrouwd, maar hebt samen wel iets opgebouwd. Wat moet om te regelen?

Pin It on Pinterest

Share This