Bel gratis: 0800 - 235 2274

Uitgangspunten Mediation

Mediationovereenkomst

Het is belangrijk om bij de start van het mediationtraject voor iedereen de uitgangspunten duidelijk te hebben. Daarom zal de Basic-mediator met alle betrokkenen een mediationovereenkomst opstellen. De mediator zal pas mede de mediationovereenkomst ondertekenen als hem of haar duidelijk is geworden dat iedereen vrijwillig aan de mediation wil meedoen, zich actief zal opstellen, daar niets over naar buiten zal brengen (geheimhouding) en begrijpt dat mediation is bedoelt om samen te willen conflict oplossen, in plaats van te twisten over de standpunten binnen het conflict zelf.

De mediator zal helpen de communicatie tussen jullie zodanig te herstellen dat iedereen weer zelfstandig besluiten kan nemen die op de toekomst zijn gericht en in wederzijds belang zijn. Daarom staan er in de mediationovereenkomst onderwerpen benoemt over hoe we met elkaar zullen omgaan en wat het doel is van de mediation.

 

Afspraken in de mediationovereenkomst

  • Met de deelname aan het mediation-traject spreken de deelnemers af zich te zullen inspannen om het mediationtraject goed en effectief te laten verlopen omdat ze tot een oplossing willen komen van het conflict
  • Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Je bent daarom altijd vrij de mediation te beëindigen.
  • Gedurende het mediationtraject zien deelnemers af van acties die het mediationproces nadelig kunnen beïnvloeden, zoals een gang naar de rechter of tegenstrijdig handelen aan wat is besproken
  • De Basic-mediator is neutraal en onpartijdig en heeft zelf geen enkel belang bij de conflictoplossing die de deelnemers zullen vinden. De inhoud van de oplossing is aan de deelnemers, de mediator begeleidt het mediationproces
  • Er geldt gedurende het mediation-traject tussen de deelnemers en de mediator een absolute vertrouwelijkheid; alles wat wordt besproken blijft binnenkamers en indien nodig legt de mediator derden (zoals een financieel adviseur of familierecht advocaat) die bij het mediationproces zijn betrokken een geheimhoudingsverklaring op. Dat geldt ook voor eventuele advocaten die de mediation ondersteunen.
  • We hanteren bij Basic een professionele aanpak: de mediator zorgt dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen en afspraken daar over worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, convenant of ander document zoals het ouderschapsplan bij scheiden met kinderen.
  • Basic-mediators hebben een continue aandacht voor de conflict communicatie tussen de deelnemers en pogen die voortdurend te bevorderen en verbeteren
  • Mediation richt zich op de wederzijdse belangen van de deelnemers, niet op de door hen ingenomen posities in het conflict
  • Je bepaalt binnen de grenzen van de wet samen welke invulling jullie willen geven aan de afspraken en bepalen zo zelf jullie eigen koers en toekomst.

Gratis kennismakingsgesprek?

Convenant of vaststellingovereenkomst

Een ander zeer belangrijk uitgangspunt bij mediation, is dat de afspraken die jullie met elkaar maken zo worden opgeschreven dat er later geen enkel  misverstand over kan ontstaan. Dat kan in een afsprakenlijstje bij eenvoudige kwesties, maar is het conflict serieuzer zoals bij een arbeidsconflict of scheiding, dan zal een officieel contract worden opgesteld. We noemen dat contract een vaststellingovereenkomst of convenant. Als de mediator het convenant of vaststellingsovereenkomst met jullie heeft opgesteld, kun je bij de notaris of de rechter daarnaast nog een zogenaamde executoriale titel verkrijgen die het convenant of de vaststellingsovereenkomst nog meer waarde geeft als één van jullie de afspraken later toch niet nakomt. Je kunt de uitkomst van de mediation dan met die executoriale titel door een deurwaarder laten afdwingen. Nog beter is om dan opnieuw met de mediator aan tafel te gaan en te onderzoeken wat is misgelopen. Wellicht werken andere afspraken in de praktijk toch beter?

Gratis kennismakingsgesprek?

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

SAMENLEVING ONTBINDEN

Je bent niet getrouwd, maar hebt samen wel iets opgebouwd. Wat moet om te regelen?

Pin It on Pinterest

Share This