Bel gratis: 0800 - 235 2274

Rouw is ook bij ontslag of arbeidsconflict een belangrijke factor!

arbeidsconflict

https://basic-mediation.nl/arbeidsconflict/Rouw speelt een belangrijke rol in iemands leven om uiteindelijk verder te kunnen. Het is een proces waarin emoties worden doorgewerkt en er langzaam aan een nieuwe werkelijkheid wordt gewend. Dit is eerst nodig voordat de blik op de toekomst kan worden gericht.

Bij echtscheidingen is bekend met dat rouw een belangrijke rol speelt en er voor kan zorgen dat de (ex)partners moeilijk met elkaar kunnen communiceren. Die zelfde gevoelens spelen ook bij ontslag, een arbeidsconflict of bedrijfsbeëindiging.

De vraag ontstaat “hoe nu verder zonder de ander?”. Hierdoor kun je als werknemer die met ontslag wordt bedreigd, het nemen van beslissingen uitstellen. Je bent er gewoon nog niet aan toe want ineens zit je in een ‘scheiding’.

Dit terwijl je ‘werkgever’ al in een hele andere gemoedstoestand verkeert. Vaak wil hij dat je gaat meedenken over de vormgeving van het ontslag, echter ben je nog vaak geschokt, verdrietig of boos en niet in staat om nu meteen creatief mee te denken. Een mediation arbeidsconflict kan in zo’n geval het proces helpen.

 

Vaak helpt het om in een mediation arbeidsconflict de invloed van rouw op de betrokkenen duidelijk te maken, om zo de communicatie te verbeteren. Immers jij moet leren naar de toekomst te kijken en je werkgever moet leren ook achterom te kijken naar hoe jij met dit moeilijke nieuws omgaat.

De rouwcurve van Kübler-Ross is een bekend instrument dat daarbij kan worden ingezet. Haar Grief Cycle Model (in Nederland bekend als rouwcurve) wordt wereldwijd gebruikt om inzicht te geven in wat een mens kan ervaren bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding in een huwelijk, maar ook in een arbeidsrelatie.

 

1.Ontkenning

In deze fase weigert iemand bewust of onbewust om feiten, informatie of de werkelijkheid met betrekking tot een bepaalde situatie te aanvaarden. Ontkenning is een verdedigingsmechanisme. Sommige mensen blijven in deze fase hangen als ze iets ingrijpends hebben meegemaakt dat genegeerd kan worden. Ontkenning helpt de pijn niet onder ogen te hoeven zien. Op de langere duur echter zal ontslag niet te ontkennen zijn en kan mediation arbeidsconflict een goede hulp blijken.

arbeidsconflict; mediation arbeidsconflict; ontslag

2 Protest (boosheid)

Deze boosheid kan allerlei vormen aannemen. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis, als ontslag, hebben meegemaakt kunnen boos zijn op zichzelf en/of op anderen, vooral op degenen die hen dierbaar zijn. Als je dit weet kun je de woede van iemand die overstuur is beter begrijpen, terwijl je objectief blijft en de persoon die rouwt niet veroordeelt.

3 Onderhandelen (vechten)

Mensen die met een ingrijpende gebeurtenis als ontslag te maken hebben, kunnen gaan onderhandelen of een compromis proberen te sluiten. Bijvoorbeeld als er een einde van de relatie dreigt, vragen: ‘Kunnen we dan wel vrienden blijven?’.

4 Depressie

Deze fase wordt ook wel voorbereidend rouwen genoemd. Het is eigenlijk de generale repetitie van de nasleep. Deze fase is voor iedereen anders. Het is een soort aanvaarding (fase 5) maar dan met emotionele gehechtheid. Het is heel natuurlijk dat iemand gevoelens van verdriet, spijt, angst en/of onzekerheid heeft. Hieruit blijkt dat die persoon begonnen is met het accepteren van de werkelijkheid.

arbeidsconflict; mediation arbeidsconflict; ontslag

5 Aanvaarding

Deze fase van berusting hangt ook af van de persoon, maar wordt over het algemeen gekenmerkt door enige emotionele afstand en objectiviteit. Mensen gaan langzaam maar zeker weer perspectief zien. Ze krijgen weer hoop en investeren actiever in hun nieuwe leven.

Een mediaton arbeidsconflict helpt betrokkenen weer in gesprek te brengen en de focus op een nieuwe werkelijkheid te richten zodat alle stappen doorlopen kunnen worden en destructieve emoties worden op

 

Transparante begeleiding?

Wil je goede en transparante begeleiding? Bel dan nu gratis naar 0800 – 235 2274, of neem contact op via het contactformulier.

arbeidsconflict; mediation arbeidsconflict; ontslag

Vragen over conflict begeleiding.

Pin It on Pinterest

Share This