Bel gratis: 0800 - 235 2274

Ruzie werkt verslavend! ook in uw conflict communicatie

okt 6, 2015 | Nieuws Mediation

Conflict communicatie

Ruziegenoten in een arbeidsconflict of echtscheiding draaien net als een aan drugs of alcohol verslaafde persoon voortdurend in rondjes om hun probleem heen. Ze willen eigenlijk stoppen met ruziemaken, maar zijn als het ware verslaafd aan de hun bekende wijze van ‘communiceren’. Ze vervallen voortdurend in oud gedrag omdat hun conflict communicatie bekend terrein is, maar weten ook dat het conflict blijven opzoeken het probleem niet oplost maar juist verergert.

Parallelle communicatie, complementaire communicatie

Conflict doorbreken is  vaak uitermate lastig, zeker als de communicatie niet op slaande ruzie lijkt maar wel vast zit. De mediator kan dan helpen te zoeken naar wat de belangen zijn waarover besloten moet worden of juist het gebrek aan inzicht daarop en deze inefficiënte  patronen helpen doorbreken.

Parallelle communicatie

Bij parallelle communicatie  spreken partijen elkaar en brengen zij ook standpunten naar voren, maar doorbreken de gespreksroutine niet. Steeds opnieuw wordt een gesprek aangegaan, maar de interactie blijft het zelfde en besluiten worden keer op keer vooruitgeschoven. Denk aan management teams die niet slagvaardig zijn maar wel steeds blijven vergaderen, of ouders die de knoop niet kunnen doorhakken aangaande wat het beste voor hun kind is, zoals naar welke school het moet. Ze doorkruisen als het ware elkaars standpunten niet door oplossingen in ieders belang aan te dragen, maar praten langs elkaar, ofwel, ze blijven gevangen in parallelle communicatie. Een goede mediator helpt dit patroon te doorbreken door het niet over de standpunten in het conflict te hebben, maar over het belang dat daar onder ligt

Complementaire communicatie

Partijen zitten gevangen in een taakpatroon dat ze altijd hebben gevolgd. Vaak duwt de één de ander terug in het gewenste patroon, en is bang voor ‘het nieuwe’ dat zal ontstaan als een besluit wordt genomen. Vaak zie je dit in hiërarchisch ingerichte bedrijven, zoals familiebedrijven, waar de opvolger last heeft van dat vader zijn directeursfunctie wel neerlegt, maar die vervangt door ‘vaderlijk advies’. Bij scheidingen zie je dit fenomeen vaak bij traditionele interactiepatronen, die vanuit cultuur of kerk zijn ingegeven. Als één van de partijen die rollen doorbreekt door te willen scheiden, dan wil de ander die partij vaak terugduwen in het oude gedrag. Een goede mediator helpt bij complementaire communicatie partijen bijvoorbeeld de angst voor het onbekende te benoemen opdat wederzijds begrip ontstaat, bijvoorbeeld door die angst in hypothetische situaties te laten schetsen met vragen over: “Wat zou er gebeuren als …. ?”, “En dan?”.

Conflict communicatie doorbreken

Net als de verslaafde die wil stoppen met drugs of drinken weten de ruziegenoten niet hoe zij de negatieve spiraal  in de conflict communicatie kunnen doorbreken. Ook ruziegenoten hebben hulp nodig. Ze zijn namelijk hun vrijheid aan het conflict verloren en moeten net als de verslaafde afkicken en weer autonoom en eigenaar worden van het conflict. Te veel regels ontneemt mensen de vrijheid om zelf vorm te geven aan hun probleem. Denk maar eens aan het arbeidsrecht de gehanteerde drogreden van ‘tradities’. We zijn soms meer bezig met het uitleggen van de regels, dan te zien wat mensen zelf nodig hebben om hun vrijheid in relatie tot de kwestie te hervinden. Net als bij de verslaafden waar de hulpverleners over elkaar heen vallen aangaande wat wel en niet kan of mag, zien we in het arbeidsconflict of echtscheiding de specialisten zoals de advocaten elkaar de waarheid uitleggen. De ruziegenoten blijken vaak nog nauwelijks eigenaar van hun conflict. Een goede mediator weet de genoemde patronen te keren en partijen weer zelf aan het roer te plaatsen en naar een oplossing te laten sturen.

Basic-Mediation

Mediation is het proces waarbij ‘het op tijd naast iemand gaan staan om zijn vrijheid te kunnen hervinden’ de opdracht van de mediator is.

De mediators van Basic-Mediation zijn goed opgeleid en helpen de strijdende partijen om de vastgeroeste patronen te doorbreken en andere communicatie mogelijkheden te ontdekken die helpen om samen weer tot afspraken en oplossingen te komen.

Neem daarom via het contactformulier contact met ons op voor een oriënterend gesprek, of bel met 0800 BELBASIC (0800 235 22743)

complementaire communicatie

Pin It on Pinterest

Share This