Bel gratis: 0800 - 235 2274

Samenlevingscontract ontbinden

Heel veel relaties zijn begonnen met samenwonen en langzaam uitgegroeid tot een duurzame relatie. Samen heb je goederen aangeschaft en misschien zijn er zelfs kinderen uit jullie relatie voortgekomen. Hoe ga je nu om met alles wat je samen hebt opgebouwd? Hoe ga je de omgang met de kinderen te regelen? Heb je recht op pensioen en partneralimentatie, of helemaal nergens op? Wie blijft in het (huur) huis wonen? Wat doe je met de overwaarde of juist onderwaarde? De Basic-Mediator kan jullie helpen om dat te ontdekken en daar goede afspraken over te maken want aangaande deze onderwerpen maakt het niet uit of je bent getrouwd of samenwoont, ze moeten gewoon goed worden geregeld!

Samenlevingscontract ontbinden

Misschien hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld toen je ging samenwonen en heb je wel of niet iets extra’s geregeld toen er kinderen kwamen. Maar waartoe ben je eigenlijk verplicht? Je hebt immers een aantal afspraken gemaakt en die niet voor niets opgeschreven in een contract. Dat betekent dus dat je je daaraan moet houden totdat jullie het samenlevingscontract ontbinden.

Bel mij voor meer informatie

Samenlevingscontract ontbinden zonder kinderen

Je kunt samen besluiten jullie samenlevingscontract te ontbinden door het te vernietigen, maar daar bedoelen we niet mee dat je het moet verscheuren, want daarmee is het nog niet ontbonden!

Het beste is een brief op te stellen waarin jullie verklaren dat de afspraken zoals eerder in de samenlevings-overeenkomst van datum xxxx gemaakt, vanaf nu niet meer zullen gelden en dat jullie daar geen aanspraak meer op willen maken.

Wellicht dat jullie daar nieuwe afspraken voor in de plaats willen stellen en die weer vastleggen in een nieuw convenant.

Als je bij de notaris een samenlevingscontract hebt laten opstellen, dan kan alleen de notaris dat beëindigen. We noemen dat ‘doorhalen’. De afspraken tussen jullie zijn dan niet meer geldig.

 

Samenlevingscontract ontbinden met kinderen

In 2009 is bij wet vastgelegd dat ook voor samenlevende partners met kinderen geldt dat zij een ouderschapsplan moeten maken als ze uit elkaar gaan en dat er zorgplicht bestaat voor de kinderen en dus alimentatie moet betalen.

Belangrijk is wel of de vader het kind heeft erkend en bij de gemeente de ouderlijke macht is geregeld. Je hoeft met dat ouderschapsplan niet naar de rechter en het is daarom van groot belang dat je een goed ouderschapsplan maakt in samenwerking met een Basic-Mediator.

Die zorgt dan dat alle onderwerpen, zoals de omgangsregeling of co-ouderschap, goed worden beschreven en kan jullie helpen om goede collega ouders te worden in plaats van strijdende ex partners.

Ook kan de Basic-Notaris voor een extra bescherming zorgen door het convenant en ouderschapsplan een executoriale titel mee te geven.

De niet-verzorgende ouder is verplicht om alimentatie te betalen. Hiervan betaalt de verzorgende ouder het levensonderhoud en de opvoeding van jullie kinderen. Als de ex partner weigert om de alimentatie te betalen, dan kan Basic-Incasso je daarbij helpen en zo in het belang van de kind(eren) voorkomen dat jullie daarover blijven strijden en je niet als collega ouders kunt opstellen. Het is dus goed om samen met de Basic-Mediator een goed plan te maken voor de toekomst.

Pensioen en ontbinden samenlevingscontract

Als je in het verleden getrouwd bent geweest of hebt samengewoond met een samenlevingscontract, heeft dat invloed op je pensioen. Je aanstaande ex-partner heeft dan later recht op een deel van het ouderdomspensioen dat werd opgebouwd ten tijde dat jullie samen waren. Je zal dus minder pensioenuitkering krijgt als je met pensioen gaat. Omgekeerd heb jij ook recht op een deel van het ouderdomspensioen van je ex-partner.

Als je voor een werknemerspensioen hebt gespaard, dan heeft je (ex) partner vaak recht op een uitkering als jij zou overlijden. Dit heet ook wel een partnerpensioen of nabestaandenpensioen.

Als je samenwoont maar niet bent getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, is er een kans dat je partner na je overlijden geen partnerpensioen krijgt. Je ex-partner heeft mogelijk recht op een deel van je nabestaandenpensioen. Dit betekent dat als jij overlijdt, zowel je huidige / nieuwe partner als je vroegere partner nabestaandenpensioen krijgen. Het nabestaandenpensioen wordt dan verdeeld. Het gevolg is dat je huidige partner een stuk minder inkomsten krijgt als jij zou komen te overlijden.

Het is dus van groot beland dat je dit allemaal goed regelt, want er zitten grote consequenties aan! Het is heel belangrijk dat je de pensioenverzekeraar op de hoogte stelt. Toch is het mogelijk om ook ander afspraken te maken. Zo kun je pensioen afkopen en afstand doen van een nabestaandenpensioen. Basic-Finance kan je daar alles over vertellen naast alle ander belangrijke zaken die met jullie vermogen en de boedelscheiding hebben te maken.

Ontbinden samenlevingscontract en de Basic-Mediator

Je ziet dat het samenlevingscontract beëindigen meer inhoudt dan je misschien had verwacht. Veelal ontstaan er daarom discussies, omdat de één denkt dat alles klaar is en de ander weet dat er grote belangen geregeld moeten worden. De Basic-mediator helpt je nieuwe afspraken te maken en deze goed op papier te zetten. We zullen dan altijd samenwerken met een specialist van Basic-Finance, zodat je erop kunt vertrouwen dat je goed advies krijgt.

Nieuwe afspraken vastleggen in convenant

Als alles is besproken en jullie weten wat je wilt afspreken, dan kan de Basic-Mediator alles in een convenant of vaststellingsovereenkomst vastleggen. Als het nodig is wordt nog even de Basic-Advocaat of de Basic-Notaris geraadpleegd zodat je zeker weet dat de vaststellingsovereenkomst tussen jullie in de toekomst zullen werken en niet opnieuw tot spanningen zullen leiden.

Bel mij voor meer informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

SCHEIDEN MET KINDEREN

Scheiden met kinderen

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

Pin It on Pinterest

Share This