Bel gratis: 0800 - 235 2274

MEDIATION VRAGEN

Meer weten?

12 + 9 =

Scheiden of blijven, hoe kan ik een besluit in nemen?

Het vraagt moed en daadkracht om te besluiten te gaan scheiden. Toen je ging samenwonen of trouwen was scheiden immers niet het plan. Je beloofde elkaar om samen oud te worden. Je moet daarom eerst zelf volledig overtuigd zijn van je besluit, want vaak voelen mensen het uit elkaar gaan als falen en ben je misschien bang voor de reactie van je partner of de familie en vrienden.

Misschien wel na een gesprek met een scheidingsmediator kun je je gemaakte keuze aanvaarden en ben je klaar voor de toekomst, hoe zeer je daar nu wellicht over twijfelt. We geven je daarom nog een aantal tips om goed voorbereid uiteindelijk de scheidingsmelding te kunnen doen.

Tip 1 ‘Scheiden of blijven’:

Schrijf een brief aan je partner (maar laat deze brief niet lezen!) en beantwoord daarin de volgende vragen:

 • Waarom ben ik destijds met jou een relatie begonnen?
 • Wat heeft onze relatie mij gebracht?
 • Wat was, of vond ik, lastig in onze relatie?
 • Hoe komt het dat ik er nu over denk om onze relatie te stoppen?
 • Wat doen die gedachtes met mij?

Door deze brief aan je partner te schrijven, dwing je jezelf op een rijtje te zetten waarom je uit elkaar zou willen gaan. Vaak geeft een dergelijk brief je het inzicht en antwoord op de vraag of je inderdaad echt wilt scheiden. Voornamelijk de motieven die je invult helpen je e.e.a. duidelijk te krijgen. Het kan zijn dat je als gevolg hiervan eerst nog andere mogelijkheden wilt onderzoeken of je twijfels met een scheidingsmediator wilt doorwerken.

Probeer ook de gevolgen in te schatten. Beantwoordt hiervoor de volgende vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van de scheiding (voor de kinderen)?
 • Wat zijn voor mij de financiële gevolgen van scheiden?
 • Wat zijn de gevolgen van de scheiding voor het contact tussen mij en mijn ex (en de kinderen)?
 • Waar moet ik gaan wonen en hoe ga ik dat betalen?
 • Wat is het slechtste scenario dat ik kan bedenken?
 • Is dit het me allemaal waard? Ben ik bereid deze gevolgen en andere onvoorzienbare gevolgen te accepteren?

Bij deze vragen kan, als je dat wilt, de Basic scheidingscoach je samen met Basic-Finance helpen om tot een besluit te komen.

scheidingsmediator

Tip 2 ‘Scheiden of blijven’:

Scheiden of relatietherapie?

 • Weet je nog wat je aantrok in je partner?
 • Kun je concreet benoemen wat er is veranderd?
 • Wanneer je relatie zou veranderen, zou je dan nog met je partner door willen gaan?
 • Wat zou je precies willen veranderen?
 • Wanneer je relatie verandert, zou je de liefde voor je partner dan weer terugkrijgen?
 • Wat is er nodig om de relatie zo te veranderen dat jullie samen verder kunnen?

Wanneer mensen gedurende een langere tijd samenleven, ontwikkelen zij samen een systeem, een patroon. Een dergelijk systeem, is vaak overgenomen uit het ouderlijke gezin of langzaam zelfstandig opgebouwd. Vaak is een dergelijk patroon zonder hulp van buitenaf moeilijk te doorbreken. Het is dan handig om hulp van professionele mensen te zoeken. Die hulp kan gezocht worden bij een Basic-therapeut of bij Basic scheidingscoach. Je zal er beiden dan hard aan werken om het systeem in je relatie te veranderen.

Tip 3 ‘Scheiden of blijven’:

De kosten-baten analyse. Een hele heldere oefening is om voor jezelf twee overzichten te maken. Geef in twee kolommen antwoord op wat het je zou kosten als je blijft en wat het je oplevert als je blijft.

Voorbeeld:

Als ik blijf, dan kost me dat: Als ik blijf, dan levert me dat op:
Dat de problemen van nu blijven bestaan en de kinderen dat meemaken Dat de kinderen geen scheiding van hun ouders hoeven mee te maken
Veel geduld en moeite om de relatie te verbeteren of ruzies te accepteren Dat het contact van de kinderen met hun grootouders en andere familieleden zeker in stand blijft
Dat ik in (een deel van) de toekomst niet gelukkig ben Dat ons vermogen niet door de scheiding moet worden verdeeld
Dat de financiële situatie wijzigt Dat ik (en de kinderen?) niet hoef te verhuizen

Hetzelfde overzicht maak je daarna nog een keer, maar nu met de vragen: “wat kost het mij als ik wegga?” en “wat levert het mij op als ik wegga?”

Voorbeeld:

Als ik wegga dan kost me dat: Als ik wegga dan levert me dat op:
Dat ik het financieel moeilijker krijg. Dat ik weer gelukkig kan worden
Dat ik moet verhuizen. Dat de kinderen voortaan in een veilige thuissituatie kunnen opgroeien
Het dagelijkse contact tussen de kinderen en de ouders verandert. Dat het geruzie tussen ons stopt
Dat ik niet beperkt wordt in mijn carrière
De relatie met (schoon-)familie, buren en sommige vrienden wellicht zal veranderen. Dat ik weer kan omgaan met alle vrienden die ik leuk vind.

Als de ‘kosten en de baten’ aan elkaar gelijkwaardig zijn, dan ben je er dus nog niet uit. Wellicht heb je dan nog meer tijd nodig, het is dan goed om met een scheidingsmediator af te spreken en dit overzicht door te werken.

Wanneer je wel een keuze hebt gemaakt, vraag jezelf dan af of je de bijbehorende ‘kosten’ over hebt voor je keuze. Wanneer je dit niet waard vindt, dan heb je blijkbaar niet de juiste keuze gemaakt. Je kunt er dan voor kiezen om de kosten-batenanalyse nog eens te maken of het gesprek aan te gaan met een Basic scheidingscoach.

Ander bronnen zijn: scheiden

Meer weten?

6 + 14 =

MEDIATION VRAGEN

Pin It on Pinterest

Share This