Bel gratis: 0800 - 235 2274

Scheiden en Pensioen

Bij een derde van de scheidingen wordt het pensioen niet besproken!

Uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd door GfK, valt te lezen dat bij ruim een derde van de scheidingen niet wordt gesproken over de gevolgen voor het pensioen.

Je kunt daarom maar beter zorgen dat je een goede mediator inzet die transparant samenwerkt met een financieel expert. Dat is precies waarom de mediators van Basic-Mediation bij een echtscheiding nauw samenwerken met de financieel experts van Basic-Finance. Zo kun je erop vertrouwen dat jouw financiële situatie wel goed besproken zal worden.

36% van de respondenten in het genoemde onderzoek, die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, geeft aan dat het pensioen bij de scheiding helemaal niet is besproken. Je moet dan goed beseffen dat in zo’n situatie automatisch de wet pensioenverevening èn de pensioenwet, waarin het bijzonder nabestaandenpensioen is geregeld in werking treden.

Als je dus niets regelt, zal (sinds 1995) automatisch het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, zoals dat zo mooi heet ‘bij helfte aan elkaar worden toegescheiden’ en bij overlijden het nabestaandepensioen aan je ex-partner worden uitgekeerd en dus niet ook aan je huidige partner als je niets hebt gewijzigd!

Na twee jaar vervallen afspraken als je na de scheiding de wijzigingsformulieren niet bij je pensioenverstrekker indient

Wat we ook tegenkomen, is dat er wel afspraken zijn gemaakt maar dat de benodigde formulieren daartoe niet binnen twee jaar bij de pensioenverzekeraar zijn ingediend. Als ex-partners verval je dan weer in de situatie zoals die door de wet is bepaald.

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het blijkt dat 50% van partijen na de scheiding de formulieren niet hebben ingevuld en 44% geen pensioenafspraken heeft gemaakt.

Bel mij voor meer informatie

Jouw advocaat of mediator kan nooit óók financieel expert en fiscalist tegelijk zijn. Samenwerking met een echte financieel specialist is daarom noodzakelijk!

Men schat dat bij minder dan een derde het pensioen eerlijk is verdeeld en dat vinden wij een schokkende uitkomst als je een ‘professional’ denkt te hebben ingehuurd. Bij Basic-Mediation weet je in ieder geval dat wij je ondersteuning verlenen bij jouw scheiding, omdat de mediators van Basic-Mediation het een normale praktijk vinden om met een financieel adviseur van Basic-Finance samen te werken. Helaas vinden met name veel advocaten dat ze ‘alles zelf wel kunnen’ en zien we de resultaten daarvan in de hierboven genoemde en schrikbarende cijfers terug.

Met name als je hebt samengewoond vraagt het extra aandacht om te bezien of je bijvoorbeeld rechten hebt aangaande het nabestaandepensioen. Vaak zijn daarbij zaken slecht geregeld en zul je dat tijdens de mediation de aandacht moeten geven die het vraagt om netjes uit elkaar te kunnen.

Wat is pensioen eigenlijk?

Pensioen is een inkomen dat je zelf krijgt nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Het bestaat voor een deel uit een door de overheid verschaft basisinkomen : De AOW

en een eventuele aanvulling daarop door een door jezelf opgebouwd ouderdomspensioen.

Daarnaast kennen we het zogenaamde nabestaandenpensioen in het geval dat de pensioen gerechtigde partner overlijdt en nabestaanden achterlaat die mede van dat pensioen afhankelijk zijn.

Wat is de AOW?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. Je ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank SVB vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd heeft. Deze datum verandert is tegenwoordig afhankelijk geworden van je leeftijd. Kon je vroeger met 65 jaar of soms met 40 dienstjaren met pensioen, de jongste generaties zullen dat waarschijnlijk pas op hun 70e kunnen omdat vanaf 2023 het pensioen aan de gemiddelde levensverwachting gekoppeld zal worden.

Als je gaat scheiden of als jij en je partner uit elkaar gaan, verandert de hoogte van je AOW. Ga je alleen wonen, dan is je AOW-pensioen 70% van het netto minimumloon. Als je partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, vervalt de toeslag die je daarbij kunt ontvangen.

Blijf je wel getrouwd, maar gaan jullie apart wonen, ofwel de zogenaamde scheiding van tafel en bed, dan krijg je het AOW-bedrag voor een alleenstaande (70% van het netto minimumloon)  en zo kun je bijvoorbeeld ook als je partner opgenomen is in een verpleeginstelling kiezen voor het AOW-bedrag voor een ongehuwde.

Het is dus wel degelijk goed om eens goed na te denken over de toekomst die pensioen heet!

Wat is ouderdomspensioen?

Het ou­der­doms­pen­sioen is de uitkering die je krijgt als je met pen­sioen gaat. Het gaat om een maande­lijkse uitkering die vanaf de pen­sioen­datum le­vens­lang aan je wordt uitgekeerd. Je kunt via mijn pensioenoverzicht.nl  nagaan bij wie je pensioen hebt opgebouwd en hoeveel dat is en we raden je aan dat eens te doen.

Bij een echtscheiding wordt het ouderdomspensioen gedeeld.

Hierover hoeft de rechter geen beslissing te nemen, omdat vanaf 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt.

In deze wet staat namelijk dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners iets anders hebben geregeld in de huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan ben je gehuwd in gemeenschap van goederen. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De pensioenuitvoerder betaalt (te zijner tijd) het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners.

Pensioen convergeren

Naast het verevenen van je pensioen bij echtscheiding mag je ook het pensioen convergeren. Conversie betekent een volledige breuk met je ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding.

Ieder krijgt dan een eigen deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner. Hier zitten wel consequenties aan omdat het pensioen wordt omgezet in één pensioenrecht voor jou of je ex-partner.

De Basic-Finance expert zal je daar goed over voorlichten, zodat je precies weet waarvoor je kiest. Want als je ex komt te overlijden, zal dat deel niet meer naar jou terugkomen.

Voordelen van conversie van pensioen

Conversie kan voor jou of je ex-partner aantrekkelijk zijn, omdat je niet langer afhankelijk bent van de pensioengerechtigde leeftijd-partner. Bij de pensioenverdeling op de Wet verevening Pensioenrechten gaat het ouderdomspensioen in, zodra de ex-partner waarvan je pensioen krijgt pensioengerechtigd is. Het maakt hierbij dus niet uit of je zelf jong of even oud als je ex-partner bent, het pensioen is in feite een beschikbare pot met geld geworden.

  • Als je als ex-partners niets meer met elkaar te maken wilt hebben, is conversie aan te raden. De pensioenband tussen jullie wordt namelijk definitief verbroken en je hoeft elkaar nooit meer te raadplegen.
  • Als je ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk ouder is, is de kans groot dat die als eerste overlijdt. Jij ontvangt dan geen ouderdomspensioen meer. Bij conversie ‘stel je als het ware jouw deel van het geld veilig’.
  • Conversie kan ook een goede oplossing zijn als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd, niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.

Nadelen van conversie bij pensioen

Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij de Wet Verevening Pensioenrechten zou je na overlijden van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie doe je definitief afstand van de helft van jouw opgebouwde ouderdomspensioen en dat krijg je niet terug als de ander overlijdt.

  • Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een mindere keuze. In dit geval is de kans immers groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt en heeft de overgebleven ex-partner geen recht meer op een volledig ouderdomspensioen.
  • Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie als de ex-partner overlijdt. Als jij dan afhankelijk bent van bijvoorbeeld de partneralimentatie van je ex-partner, is conversie meestal af te raden.

Afzien van pensioenrechten bij scheiding

Een derde optie, is om tijdens de onderhandelingen over de scheiding af te zien van pensioenrechten of een andere verdeling overeen te komen. De Basic-Mediator en financieel specialist van Basic-Finance zullen je daarbij ondersteunen.

Bel mij voor meer informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

SCHEIDEN MET KINDEREN

Als je uit elkaar gaat, zal je voor je kind of kinderen een goede regeling moeten treffen

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

Pin It on Pinterest

Share This