Bel gratis: 0800 - 235 2274

Echtscheiding met kinderen ouder dan 12 jaar

Omgangsregeling kind 12 jaar

Wanneer je kind of kinderen ouder zijn dan 12 jaar, dan wordt het bij een echtscheidingsmediation belangrijk dat zij een inbreng krijgen in de regelingen die voor hen van belang zijn. Helaas wordt er vaak door scheidende ouders aan de mediator aangegeven dat een kind dat ouder is dan 12 zou mogen kiezen bij wie het gaat wonen. Helaas is dat één van de meest hardnekkige misverstanden die er bestaan. Om het meteen maar duidelijk te stellen: totdat een kind 18 jaar wordt, valt het onder het ouderlijk gezag en besluiten slechts de ouders! Pas vanaf 18 jaar kan het kind zelf beslissen waar het wil wonen en hoe vaak het de andere ouder wil bezoeken, omdat het dan pas meerderjarig is.

Waar komt dit misverstand dan vandaan?

Vanaf 12 jaar ontstaat de mogelijkheid op kinderverhoor door de rechter. De rechter kan dan een kind oproepen om die te vragen wat het van de omgangsregeling en andere afspraken, zoals vastgelegd in het verplichte ouderschapsplan, vindt. De rechter vraagt dan bijvoorbeeld of het kind door de ouders is betrokken bij de afspraken en of het begrijpt wat die afspraken inhouden en voor gevolgen hebben.

Gratis kennismakingsgesprek?

Kindgesprek, ofwel kinderverhoor

Dat het kind dus een keuze zou hebben komt helaas voort uit de strijd om het kind bij vechtscheidingen. De ouders, of één van de ouders, probeert dan het kind voor zich te winnen en zet het kind onder druk om te kiezen. Het is dan maar goed dat de rechter het kind voor een kinderverhoor oproept en zelf een besluit in het belang van het kind neemt, want er zijn al genoeg kinderen die onder de woede van ouders moeten lijden en heen en weer getrokken worden.

Omgekeerd is het ook goed dat een kind tot zijn of haar 18e helemaal niet kàn kiezen. Uit divers onderzoek blijkt namelijk dat het voor een kind zeer goed is de omgang met beide ouders te onderhouden en dat de rol van de vader als actieve ouder heel lang is onderschat en van groot belang blijkt. Zou de keuze van een kind kunnen gelden, dan kan die voor de leukste omgeving kiezen, waar het misschien zaken als regelmaat en discipline m.b.t. huiswerk maken of computeren niet leert, of wordt blootgesteld aan ongewenst gedrag.

Ex partners of collega ouders?

Omdat ex partners soms ernstig kunnen vechten, is het daarom makkelijker om in de toekomst zo weinig mogelijk met elkaar te maken te hebben. Als je dan volledig de macht hebt over een kind dat voor jou kiest, is dan wel zo aantrekkelijk. Dit nog even los van gevoelens van wraak en de ultieme overwinning op de ex als het kind of kinderen voor jou kiezen.

Wat deze vechtouders vergeten, is dat hun strijd ten koste gaat aan de psychische gezondheid van het kin of kinderen waarvoor ze zeggen te vechten. De ouder die de ex partner de kinderen wil onthouden, omdat die natuurlijk slecht voor ze is, brengt door die strijd nu juist onherstelbare schade aan! Los van het feit dat kinderen vanaf 12 jaar niet mogen kiezen, is het erg schadelijk voor kinderen om zo’n keuze bij hen neer te leggen. Een dergelijke keuze betekent namelijk dat ze moeten kiezen tussen de beide ouders en dat is voor kinderen een onmogelijke keuze.

De Basic-Mediator helpt bij omgangsregeling kind 12 jaar.

Scheiden is een zeer emotioneel proces, maar de kinderen hebben er niet om gevraagd daarvoor de rekening te moeten betalen. Ze betalen namelijk altijd! Ook bij een goed geregelde scheiding is de kans dat de kinderen later zelf zullen scheiden veel hoger. Zo ook dat ze een hogere kans op blijven zitten, spijbelen, blowen, gokken en depressie hebben. Dan hoeven wij hier niet uit te leggen dat een moeizame scheiding nog meer nadelige effecten zal hebben, toch? De mediation heeft plaats voor emoties en het uitspreken van belangen naar elkaar toe, zodat jullie weer ouders kunnen worden in plaats van ex partners. Zo helpt de Basic mediator een goed ouderschapsplan en convenant te maken waar jullie èn de kinderen zich in kunnen vinden. Eventueel kan een kindercoach helpen om problemen rond en na de scheiding te voorkomen en kan een Basic coach jou of je ex helpen met de druk van emoties om te leren gaan en het verdriet te verwerken.

Hoe dan wel?

De ouders zouden, in het belang van het kind of kinderen, met elkaar als collega ouder moeten leren omgaan in plaats van over de rug van het kind te blijven strijden als ex partners. Kinderen vinden het fijn als ouders hen betrekken bij de belangrijke besluiten die hen aangaan, zonder dat ze moeten kiezen. Er is niets mis mee om samen als ouders aan je kind te vragen wat het fijn zou vinden, zolang maar duidelijk is dat de ouders uiteindelijk de beslissing nemen.

Bel mij voor meer informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

SAMENLEVING ONTBINDEN

Je bent niet getrouwd, maar hebt samen wel iets opgebouwd. Wat moet om te regelen?

Pin It on Pinterest

Share This