Bel gratis: 0800 - 235 2274

Teleurstelling een mooie emotie!

pensioenrechten bij scheiding, verdeling van ouderdomspensioen, conversie bij pensioen

Teleurstelling wordt als iets kwalijks gezien. Een ondoordacht vooroordeel. Waardoor anders dan door teleurstelling, komen we er achter wat we hadden verwacht en gehoopt? En waardoor anders dan door die ontdekking zouden we tot zelfkennis moeten komen? Hoe zou iemand dus zonder teleurstelling helderheid over zichzelf kunnen krijgen?

Teleurstelling kan op onszelf slaan, bijvoorbeeld omdat we niet in staat bleken iets te volbrengen zoals het lopen van een halve marathon.

Teleurstelling kan ook slaan op een ander, omdat die een verwachting niet waarmaakt. In beide gevallen ervaren we een ongemakkelijk gevoel en daar willen we maar al te graag van af.

Dit stelt Pascal Mercier in zijn boek ‘de Nachttrein naar Lissabon’. Teleurstelling begint bij de constatering dat iets niet gaat zoals we dat hadden verwacht en leidt vaak tot conflict als we de schuld daarvoor afschuiven op een ander. Dit artikel geeft je inzicht in de werking van teleurstelling in relatie tot conflict en hoe je ermee om kunt gaan.

We leggen de oorzaak en schuld dan buiten onszelf en schrijven die toe aan de situatie of aan een ander. In vaktermen heet dat: externalisatie, projectie en attributie. “Ik heb het niet leuk op mijn werk, omdat mijn baas vervelend is door mij steeds op mijn functioneren aan te spreken”, is natuurlijk een makkelijker en veiliger manier om ermee om te gaan dan zoals Mercier schrijft: ‘je teleurstelling onderzoeken om helderheid over jezelf te krijgen’.

Het gevaar bij het toeschrijven van teleurstelling aan de eigenschappen of gedrag van een ander (managers zijn irritante eikels) is dat die zich gaan verdedigen. Ze worden immers aangevallen, omdat jij niet naar jezelf durft te kijken. Het conflict is dan geboren. De communicatie verslechtert en het zoeken naar steun in de vorm van medestanders of het inschakelen van advocaten verergert de situatie.

Uiteindelijk vraagt een ieder zich af waar het nou eigenlijk om was begonnen. Maar wie zorgt dan dat het conflict weer wordt teruggebracht tot de werkelijke proporties of ga je door en wil je wraak?

conflict; angst; teleurstelling

Mercier stelt dat ‘je door teleurstelling jezelf beter kan leren kennen’. Die reflectie is uitermate zinvol bij het oplossen van conflict, maar vraagt in het heetst van de strijd de kracht om afstand te nemen van de situatie en te zoeken naar wat nu eigenlijk speelt.

Maar hoe kan dat als je de ander verantwoordelijk blijft houden voor jouw teleurstelling? Dat die ander je dwarsboomt (bias van de beschuldiger) maakt dat emoties als onderdeel van het conflict in beeld komen en een rol gaan spelen in het reguleren van de sociale interactie tussen jou en de ander.

conflict; angst; teleurstelling

Teleurstelling komt voort uit de emotie ‘bedroefdheid’ en onder invloed van die negatieve gevoelens gaat iemand vaak nog een stapje verder dan objectief genomen gerechtvaardigd is om met dat vervelende gevoel om te kunnen gaan. Zeker als de situatie wordt aangewakkerd door de angst een baan of partner te verliezen kunnen mensen extreem reageren.

Angst activeert defensief gedrag als: repressie, ontkenning, projectie, rationalisatie en intellectualisering, maar jaagt ook woede aan dat een sterke besmettelijke emotie is waarvan bekend is dat die als katalysator werkt in de escalatie van conflict. Zo kunnen zelfs wraakgevoelens gaan spelen. “Ik ten onder, dan jij ook!” Pas als één der partijen zich weet te beheersen en weer sociaal rationeel oplossend gedrag gaat vertonen kan de communicatie worden hersteld en op elkaars belangen worden ingegaan.

Hoe kun je het tij keren? Herken het gevoel van teleurstelling, het is een uitnodiging aan jezelf!

Probeer de situatie van een afstandje te bekijken en let daarbij niet op wat er is gebeurd, maar op jullie wederzijdse belangen. Schrijf het voor jezelf eens op. Wat had je gewild? Heb je dat de ander dat ook echt duidelijk gemaakt? Kon die ander eigenlijk wel jouw verwachtingen waarmaken?

Als je dat voor jezelf duidelijk hebt is het zaak in gesprek te gaan met de ander. Houd hierbij de boodschap bij jezelf, omdat als je verwijten gaat maken de ander zich zal gaan verdedigen.

Een verwijt is eigenlijk een verzoek, dus breng je boodschap daarom als een verzoek. Een goed hulpmiddel daarbij is de bekende IK-boodschap.

Transparante begeleiding?

Wil je goede en transparante begeleiding? Bel dan nu gratis naar 0800 – 235 22742, of neem contact op via het contactformulier.

conflict; angst; teleurstelling

9 + 14 =

Pin It on Pinterest

Share This