Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wat is een register mediator?

Iedereen kan zich mediator noemen, dat is namelijk net als makelaar een vrij beroep, maar niet iedereen mag zich zomaar MfN of ADR registermediator noemen. Ook kan niet elke mediator zomaar subsidie verlenen via de Raad voor echtsbijstand, de zogeheten toevoeging.

Een MfN registermediator helpt mensen om samen een oplossing te vinden bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een echtscheiding, en is een professionele bemiddelaar die onafhankelijk werkt. Een mediator kiest -anders dan een advocaat- geen partij, en en doet ook geen uitspraak, zoals een rechter.

MfN register beheert en vertegenwoordigt het grootste deel van professionele mediators

Mediation gebeurt met de ondersteuning van één mediator in plaats van dat je jullie conflict moet oplossen met twee advocaten. Het is dus goedkoper, sneller en het blijkt ook nog dat afspraken in de praktijk beter worden nagekomen. Het MfN register staat in voor de kwaliteit van de mediator.

Een MfN registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediation expert
  • werkt onder condities zoals vastgelegd in het mediation reglement en de gedragsregels
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

 

MfN Registermediator is een beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel en die krijg je niet zomaar! De regels zeggen dat alleen mediators die de kennis en vaardigheden onderhoudt de titel mogen voeren. Dat betekent dus dat alleen mediators die goed opgeleid zijn en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

ADR-register net als MfN-register voor professionele mediators

Naast het MfN register dat alleen in Nederland bestaat, is er ook een wereldwijd ADR register. De regels komen overeen en zien toe op de kwaliteit van de mediation professional. Het ADR-register certificeert anders dan het MfN professionals wereldwijd ADR practitioners zoals: arbiters, conflictcoaches, mediators, onderhandelaars en zijn 100% onafhankelijk.

ADR mediators voldoen aan de permanente opleiding, gedragsregels, procedure vereisten en vallen onder het ADR klacht- en tuchtrecht. MfN registermediators zijn vaak ook ADR registermediators als ze arbeidsconflicten begeleiden voor internationale bedrijven.

Extra specialisaties maken een MfN registermediator nog beter

De MfN registermediators van Basic Mediation hebben allen een ‘accreditatie familie mediation’. Daarvoor hebben ze de specialisatieopleiding gevolgd tot familiemediator of arbeidsmediator. Alleen mediators die gekwalificeerd zijn en ervaring hebben mogen een toevoeging voor de Raad voor Rechtsbijstand (niet raad voor de rechtspraak) aanvragen voor mensen die zelf niet veel kunnen betalen.

Waarom een MfN registermediator

MfN vertegenwoordigt het grootste aantal registermediators die voldoen aan de basisvoorwaarden van een goede professional. Het is daarnaast belangrijk dat een goede MfN registermediator full-time mediator is en wil samenwerken met het Basic-Mediation team waarin kennis wordt gedeeld.

Onze mediators hebben een door de MfN register erkende opleiding met succes afgerond en zijn geslaagd voor de kennistoets en het praktijkexamen. De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. 

MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een groep van grote landelijke verenigingen van mediators. Het MfN register houdt zich bezig met het beleid en kwaliteit van het mediation beroep.

Klachtenregeling en tuchtrechtspraak bij mediation in Nederland

Het MfN-register is ondergebracht in een kwaliteitsstichting. Dit is een representatieve organisatie, Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).  Een stichting die het MfN ondersteunt en toetst hoe een professionele mediator werkt, is gekwalificeerd en erkend.

Een MfN-registermediator wordt opgenomen in het register als deze een MfN erkende opleiding heeft afgerond en slaagt voor de kennistoets en praktijkexamen.

Een MfN registermediator valt onder een klachtenregeling en je kunt dus tegen alleen mediators die gekwalificeerd zijn een klacht indienen als blijkt dat iemand zegt gekwalificeerd en erkend te zijn en zegt dat hij of zij voldoet aan de toetredingseisen niet voldoet aan het beroepsprofiel.

MfN register beheert en onderhoudt het niveau van de mediation expert

De regels van SKM, de stichting die het MfN ondersteunt, zeggen dat alleen mediators die de kennis en vaardigheden onderhouden en zich jaarlijks verplicht bijscholen, ingeschreven mogen worden. Zo weet je dat jouw professionele mediator altijd op de hoogte is van wat actueel nodig is op het gebied van mediation.

Naast de permanente educatie dienen vaardigheden op het gebied waarin de professionele mediator werkt, aantoonbaar opgedaan te zijn om een titel van mediatorsfederatie Nederland (mfn) te mogen voeren.

Pin It on Pinterest

Share This