Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wat maakt een goede mediator?

mrt 6, 2017

Als je jouw huwelijk wilt laten ontbinden zal je bij de rechter een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het is goed te beseffen dat je dan rekening houdt met het opstellen van een goed document, waarin staat opgenomen hoe jullie uit elkaar gaan. Doe je niets dan zal weliswaar de gemeenschap van goederen gelden, of de voorwaarden uit de opgestelde huwelijkse voorwaarden (indien die zijn nageleefd), maar staat nog nergens beschreven hoe je dan uitvoering gaat geven aan bijvoorbeeld de verkoop van het huis of verdeling van de boedel. We noemen dat de ontbinding van het huwelijksgoederenregime.
echtscheidingsconvenant

Gratis kennismaking

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij binnen één werkdag contact met je op.

12 + 3 =

Als je minderjarige kinderen hebt, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Je legt de afspraken die jullie zijn overeengekomen dus samen vast in een echtscheidingsconvenant, ook wel het convenant genoemd, dat je samen met de mediator of een advocaat opstelt. Je mag dat ook zelf doen, maar als je geen juridische kennis hebt raden we je dat ten zeerste af. Immers, eenmaal bekrachtigd door de rechter of notaris, kun je het niet zomaar wijzigen. Het convenant is namelijk een contract! Vaak wordt ook de term vaststellingsovereenkomst gebruikt als men een echtscheidingsconvenant opstelt en heerst de verwarring dat dit hetzelfde is. Dat is niet zo. Een vaststellingsovereenkomst kan de zelfde inhoud als een echtscheidingsconvenant bevatten maar is juridisch sterker dan het convenant, omdat partijen zich bij een vaststellingsovereenkomst niet kunnen beroepen op ‘dwaling’. In de praktijk zien wij bij Basic-Mediation vaak enorme problemen langskomen, omdat men zelf met een gratis voorbeeld van internet een convenant heeft opgesteld en dit in de praktijk niet blijkt te werken, met alle ruzies tot aan het niet meer betalen van de alimentatie aan toe en komt men er achter dat het schrijven van een goed convenant of vaststellingsovereenkomst toch echt een vak apart is.

Het echtscheidingsconvenant zelf is niet heel ingewikkeld, de stukken die het beschrijft wel!

Het echtscheidingsconvenant lijkt niet zo ingewikkeld en als je het format aanhoudt is dat ook zo. Maar! Als je niet weet wat je in het convenant opschrijft heb je met het ‘eenvoudige format’ wel een officieel contract gesloten waarin wellicht onzinnige afspraken staan! Het echtscheidingsconvenant heeft na bekrachtiging door de rechter namelijk wel een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder. Je moet dus heel goed weten wat je wilt afspreken met elkaar. Nogmaals, het convenant is een echt contract.  

Welke onderwerpen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst?

Een goed ouderschapsplan is zomaar een document van 10 pagina’s als je dat serieus aanpakt. Een boedelverdeling is véél meer dan alleen de meubels en de CD’s en de financiële afspraken hebben gevolgen voor de rest van je leven, die kun je maar beter met een financieel expert opstellen. Je gaat namelijk afspraken maken die straks door de verkregen executoriale titel opeisbaar zijn.  

In een convenant worden de volgende hoofdstukken vormgegeven:

De partijen die het convenant opstellen:

 • Officiële legitimatie is noodzakelijk

Partijen nemen in aanmerking dat:

 • Onder welke omstandigheden getrouwd
 • Duurzame ontwrichting van het huwelijk
 • Partijen zijn voornemens een ontbinding van hun huwelijk aan te vragen
 • Partijen willen de afspraken daarover vastleggen in dit convenant
 • Partijen doen dat met behulp van mediation

 Partijen overwegen dat:

 • Zij de mondelinge en schriftelijke afspraken met elkaar in dit convenant willen vastleggen
 • Zij door de mediator zijn gewezen op dat zij zich door deskundigen konden laten begeleiden

 Partijen komen het volgende overeen:

 • Omschrijving van de kwestie
 • De Oplossing
  • Ouderschapsplan
  • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
  • Alimentatie
  • Pensioenverdeling
  • De echtelijke woning
  • Bankrekeningen, hypotheken, polissen en andere waardepapieren
  • De inboedel
  • Overbedeling
  • Risico op het toegedeelde
  • Kosten voor de scheidingsafwikkeling

 Beëindiging van de kwestie:

 • Wederzijdse vrijwaring op aanspraken
 • Wederzijdse vrijwaring op schulden
 • Afwijking op de beschikking van de rechtbank

 Geheimhouding

 • De in houd van de mediation is geheim
 • Slechts in de rechtbank mag de mediator getuigen indien daarvoor opgeroepen

 Geschillen

 • Hoe gaan partijen om met mogelijke geschillen?
  • Mediator
  • Advocaat

Bedenktijd

Nederlands recht

Bevoegdheid

Slotbepaling

Ondertekening

 • De mediator of advocaat tekent zelf niet

Kortom: ‘Goedkoop is duurkoop’

Een convenant of vaststellingsovereenkomst behandelt over veel onderwerpen hoe jullie daarmee willen omgaan. Trap niet in de valkuil van ‘goedkoop is duurkoop’, maar vraag de professionals van Basic-Mediation en Basic-Finance om jullie te ondersteunen in een echtscheidingsconvenant dat ook echt zal werken, omdat de onderliggende stukken goed zijn doordacht en je niet aan elkaar blijft vastzitten door een slecht gemaakt document. Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. Als je niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komt, loop je het risico op een ‘vechtscheiding’. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt. Daarnaast zijn twee advocaten een stuk duurder dan één mediator en blijkt dat afspraken die in mediation tot stand zijn gekomen in de praktijk beter werken en langer standhouden!

Scheiden en een ouderschapsplan maken?

Wil je meer informatie over hoe je tot een gedegen ouderschapsplan komt? Neem dan vrijblijvend contact op en stel gratis je vragen aan een ervaren mediator. Bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 22742) of stuur het contactformulier op.
vaststellingsovereenkomst; ouderschapsplan; echtscheidingsconvenant

10 + 10 =

Pin It on Pinterest

Share This