Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wat is scheidingsmediation?

Een scheidingsmediator bemiddelt tussen jullie beiden en is onpartijdig. Een mediator werkt samen met jullie aan een werkbare vorm van communicatie tussen jou en je partner. Goede communicatie is noodzakelijk om een scheiding zo goed mogelijk af te wikkelen en voor de toekomst. Zeker als je kinderen hebt, zal in je in de toekomst met elkaar moeten blijven communiceren. Daarom is het belangrijk de communicatie te optimaliseren.

Een scheidingsmediator begeleidt jou en partner door alle fases van de scheiding:

  • bij het maken van keuzes
  • bij het opstellen van een ouderschapsplan
  • bij de ontwikkeling van de alimentatieberekeningen en geeft daar uitleg over
  • bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant

Daarna wikkelt de mediator de procedure tot echtscheiding bij Rechtbank af en zorgt de mediator voor inschrijving bij de gemeente.

De mediator richt zich erop om de emoties, die bij de verwerking van een scheiding naar voren komen, uit te spreken. Hierna ontstaat er rust om andere concrete zaken af te stemmen zoals de regeling voor de kinderen, verdeling van spullen, financiën, etc.

In overleg met jullie beiden, inventariseert de mediator jullie afzonderlijke wensen en behoeftes. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de belangen van de eventuele kinderen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en wordt de formele kant verder afgewikkeld.

Een mediator kiest geen partij, blijft onafhankelijk en is erop gericht om voor beide partners tot de beste oplossing te komen.

Vergeleken bij kosten van de advocaat of bij een gang naar rechtbank, is een mediator veel goedkoper. Jullie betalen immers samen één mediator in plaats van dat je twee advocaten nodig hebt. Daarbij komen dan nog de kosten van de rechtbank, de zogenaamde griffierechten, als de rechter wordt ingeschakeld.

Daarnaast kost het proces met een mediator minder tijd en is vooral gericht op het behalen van de meest gunstige oplossing voor iedereen. Doel is om jullie zo snel mogelijk je eigen leven te laten oppakken.

Pin It on Pinterest

Share This