Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wat zijn de nadelen van scheidingsmediation?

Onderzoek naar mediation in vergelijking tot scheiden via de advocaat toont aan dat mediation sneller gaat, de communicatie tussen partijen herstelt, daardoor voor betere afspraken zorgt die beter worden nageleefd en dat omdat het sneller gaat en tot betere afspraken leidt, veel goedkoper is. Toch zijn er enkele situaties waarbij mediation soms minder of niet werkt.

  • Denk aan relaties waar geweld heeft plaatsgevonden en het risico op geweld blijft bestaan.
  • Denk aan relaties waar drank, drugs of gokverslaving een rol spelen.
  • Denk aan relaties waar sexueel geweld of incest heeft plaatsgevonden.
  • Denk aan relaties waar jeugdzorg bij betrokken is.
  • Denk aan relaties waar extreme schulden zijn, beslaglegging en faillissement.
  • Denk aan relaties waarin iemand wilsonbekwaam is geworden door bijvoorbeeld een hersenbloeding of dementie.

Een mediation kan alleen succesvol zijn wanneer beide partijen vrijwillig kunnen meedoen en zelfstandig besluiten kunnen nemen. Je kunt je dus voorstellen dat dat in enkele van bovenstaande situaties ondenkbaar is. In dat geval zal de rechter moeten beslissen. Daarnaast kan mediation alleen lukken als beiden willen meedoen. Als iemand weigert, zal mediation niet mogelijk zijn net als wanneer iemand, ondanks pogingen van de mediator dat te voorkomen bijvoorbeeld blijft schelden en bedreigen. De mediator zal dan de mediation beëindigen en doorverwijzen naar de advocaat. In zeer extreme gevallen is de mediator zelfs verplicht om aangifte te doen als strafrechtelijke zaken aan bod komen zoals een reële bedreiging waarbij de ander od kinderen gevaar lopen.

De Basic scheidingsmediator

De Basic-mediator is zeer goed opgeleid en zal in de meeste gevallen zelfs zeer vastzittend conflict in beweging kunnen krijgen. Misschien vraagt het dan wel wat meer mediation sessies, maar er worden dan wel stappen gemaakt die anders bij een uitspraak van de rechter niet gemaakt zouden zijn. Bij Basic-Mediation adviseren we altijd een poging te wagen, want de weg naar de rechter blijft daarna altijd nog een mogelijkheid.

Pin It on Pinterest

Share This