Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wat zijn de voordelen van scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is relatief goedkoop. Bij alle andere vormen van scheiding zijn er meerdere advocaten betrokken en de kosten voor deze advocaten moeten betaald worden.

Voorbeelden van de scheidingsmediation

  • Je neemt uiteindelijk beslissingen waar je ook echt achter staat. Als dat niet het geval is, kun je de mediation altijd tussentijds stoppen.
  • Je krijgt allebei tegelijk dezelfde informatie.
  • Je maakt gezamenlijke afspraken.
  • Op een internetscheiding na, is het de snelste vorm om te scheiden.
  • Je hebt een veel kleinere kans op een langdurige ‘vechtscheiding’.
  • Wanneer je een verschil van mening hebt, zoekt de mediator naar de achterliggende belangen en behoeften. Hierdoor wordt de kans op een goede uitkomst vergroot.
  • Bij mediation wordt het echtscheidingsproces in stukjes opgesplitst en behandeld. Hierdoor worden bijvoorbeeld afspraken over de kinderen zo min mogelijk beïnvloed door de beëindiging van de partnerrelatie.
  • Mediation kijkt ook meteen naar de invulling van de toekomst en hoe jullie dan met elkaar om kunnen gaan.
  • Scheidingsmediation levert meer rust op tijdens het proces van de scheiding en betere gezamelijke afspraken

Pin It on Pinterest

Share This