Bel gratis: 0800 - 235 2274

Werkwijze Mediationtraject

Een mediationtraject verloopt volgens een mediation stappenplan.

Geen conflict is hetzelfde, echter er is wel mediation stappenplan vastgelegd dat waarborgd dat alle noodzakelijke stappen worden doorlopen. Hierdoor is de kwaliteit van het mediationtraject hoog en toetsbaar.  

Welke stappen kun je tijdens een mediationtraject verwachten?

 

Stap 1: Intake gesprek

De mediator die het beste bij je conflict past, neemt vervolgens contact met je op.  In dit intakegesprek onderzoekt de mediator samen met jou of de situatie die speelt geschikt is voor mediation. Wij zijn ervan overtuigd dat mediation bijna altijd werkt, maar er zijn uitzonderingen. Zo kun je in het geval van een strafbaar feit dat niet zomaar oplossen met mediation. In het intakegesprek vragen wij je of de andere persoon waarmee je de mediation wilt doorlopen daar ook vrijwillig aan zal meewerken en of je hem of haar wilt vragen ons te bellen. Zo weten we meteen of dat inderdaad zo is en kunnen we uitleggen wat jullie van mediation kunnen verwachten.

Stap 2: Het eerste mediation gesprek

Voorafgaand aan het eerste gesprek in het mediationtraject heeft de mediator je al voorzien van schriftelijke informatie over de mediation en de mediationovereenkomst, maar ook over wat je kunt verwachten met betrekking tot de mediation kosten. Als alles duidelijk is ondertekenen we de mediation overeenkomst en zal de mediator beginnen met het onderzoeken van wat er precies speelt en je begeleiden in het eerste gesprek daarover.

Stap 3: Vervolggesprekken

Afhankelijk van hoe jullie kunnen samenwerken en de mate waarin nieuwe afspraken ontstaan, zullen extra mediationgesprekken plaatsvinden. Soms vindt er een apart gesprek met jullie alleen plaats, wanneer de mediator dit nodig vindt om voortgang te boeken. Bij een conflict spelen vaak misverstanden op basis van eerdere aannames en overtuigingen. Deze worden tijdens de mediation besproken. Niet om te onderzoeken wie nu gelijk heeft, maar om te ontdekken wat het daadwerkelijke belang is waarover wordt gestreden. De mediator zal de stress aan tafel tot een minimum beperken, maar soms moeten bepaalde dingen eerst gezegd worden om met elkaar verder te kunnen praten over een oplossing. De Basic mediator helpt jullie daarbij en zorgt voor een veilige omgeving.

Stap 4: De oplossing

De mediator heeft als taak te zorgen dat er begrip tussen jullie ontstaat voor standpunten en belangen, waarna een echte oplossing mogelijk wordt. De mediator bewaakt ook de kwaliteit van de oplossing en de afspraken die daarover worden gemaakt, zodat ze niet vanwege haast op de korte termijn op de langere termijn op drijfzand zullen blijken te zijn gebouwd. De mediator geeft zelf geen bindend advies, maar kan wel neutrale informatie verschaffen of specialisten bij de mediation betrekken als dat noodzakelijk blijkt. Denk aan advies van een accountant of fiscalist, of in het geval van een scheiding met kleine kinderen aan een speciale kindercoach. Deze specialisten kun je zelf inschakelen, maar bij Basic hebben we deze adviseurs ook beschikbaar en weet je meteen dat een echte èn voordelige professional je zal helpen.

Gratis kennismakingsgesprek?

Stap 5: Convenant of vaststellingovereenkomst

Wanneer je tot een oplossing bent gekomen, zal de mediator die nauwkeurig met alle bijbehorende afspraken in een contract vastleggen. Dit contract, ook wel vaststellingsovereenkomst of convenant genoemd,  wordt door jullie ondertekend. In bijvoorbeeld een arbeidsconflict kan het zo zijn dat jullie de samenwerking niet voortzetten, maar uit elkaar gaan. Ook deze afspraken kan de mediator in de vaststellingovereenkomst beschrijven. Een convenant of vaststellingovereenkomst heeft rechtsgeldige waarde, maar kun je nog meer waarde meegegeven door een executoriale titel daarop aan te vragen bij de notaris of rechter, zodat je eventueel een deurwaarder kunt inschakelen. Wij gaan er echter vanuit dat jullie afspraken door mediation zo goed door gedragen worden, dat dit niet meer nodig zal zijn.

Stap 6: Evaluatie

We horen graag van je wat je van het mediationtraject en je mediator vond. Na afloop van de mediation ontvang je daarom een evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen, zodat we dat kunnen aanbieden aan het mediation kwaliteitsregister en eventuele aanbevelingen van je direct kunnen doorvoeren.
Mediationtraject

Gratis kennismakingsgesprek?

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

Je wilt makkelijk scheiden, gewoon zo eenvoudig mogelijk. Gewoon zonder gedoe.

GEEN TRAJECT MET DURE ADVOCATEN

Geen ingewikkeld en langdurig scheidingstraject temet ieder een advocaat

SAMENLEVING ONTBINDEN

Je bent niet getrouwd, maar hebt samen wel iets opgebouwd. Wat moet om te regelen?

Pin It on Pinterest

Share This