Bel gratis: 0800 - 235 2274

Wetswijziging standaard huwelijkse voorwaarden leidt tot nieuw probleem

Momenteel wordt in verschillende nieuwsmedia gesproken over een door de VVD, PVDA en D’66 gesteund wetsvoorstel om het huwelijk in gemeenschap van goederen, om te zetten naar de standaard situatie dat je onder huwelijkse voorwaarden trouwt en als je toch in gemeenschap van goederen wenst te trouwen je naar de notaris moet.

Wij voorspellen straks veel rechtszaken over wat bij aanvang van het huwelijk nou wel of niet aantoonbaar tot welke echtgenoot behoorde. Ook in mediation zullen dit soort vraagstukken onderwerp van discussie gaan worden.

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Bij Basic- Mediation merken wij nogal eens dat er bij de afwikkeling van de scheiding problemen ontstaan in relatie tot het begrip over de huwelijkse voorwaarden.  Vaak denkt één van de partijen dat die op het moment van de scheiding uit de kluis kunnen komen en dan nog geldig zijn. De andere partij roept dan ineens (al dan niet door een advocaat ingefluisterd) dat ze niet meer geldig zijn omdat de voorwaarden niet zijn nageleefd en er dus gerekend moet worden al ware het een situatie van de verdeling van de gemeenschap van goederen.

Verrekeningsbeding in de huwelijkse voorwaarden

Zo staat er vaak in dat echtelieden jaarlijks met elkaar dienen te verrekenen en meestal gebeurt dat dus niet. We lopen met de nieuwe wetssituatie dus tegen een nieuw probleem aan, immers als je het in de voorwaarden gestelde niet naleeft, zoals een jaarlijks verrekening beding, dan geldt in feite weer de gemeenschap van goederen. De rechter zal dan stellen dat het al die jaren voor partijen blijkbaar niet belangrijk was om zich naar het contract te richten en er zich daarom bij de scheiding ook niet op kunnen beroepen.

Waarschijnlijk zal er in sommige gevallen rekening gehouden worden met de duur van het huwelijk.

Laat je helpen bij huwelijkse voorwaarden

De mediator kan je helpen om goede afspraken te maken en deze in een convenant vast te leggen. Met dat convenant kun je vervolgens naar de notaris om daar een zogenaamde executoriale titel op te halen. Dat geeft wel een frisse en duidelijke start van je huwelijk, toch?

Contact met Basic-Mediation

Wil je meer informatie voor een frisse start van je huwelijk of voor de laatste informatie over het wetsvoorsteld over huwlijkse voorwaarden? Neem contact op met Basic-Mediation voor een professioneel advies via het contactformulier, of bel naar 0800 BELBASIC (0800 235 22742).

Wil je meer informatie?

7 + 10 =

Pin It on Pinterest

Share This