Bel gratis: 0800 - 235 2274

Zijn mediation afspraken rechtsgeldig?

Ja.

Aan het einde van de mediation wordt in een vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken vastgelegd. Dat heeft dezelfde waarde als een contract. De vaststellingsovereenkomst kan vervolgens via de notaris of de rechtbank nog eens extra bekrachtigd worden, maar meestal is dat niet nodig omdat het afspraken zijn die jullie samen hebben gemaakt en waarin jullie geloven. Mocht één van jullie zich toch niet aan de afspraken houden, dan is het goed daar in mediation nog eens over te praten. Lukt dat niet, dan kan de ander met de vaststellingsovereenkomst naar de rechter stappen en die vragen om de naleving daarvan op te leggen. In een vaststellingsovereenkomst mogen geen afspraken worden gemaakt die tegen de wet ingaan of waarin de ander willens en wetens wordt benadeeld.

Pin It on Pinterest

Share This